tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Industrin höjer produktionstakten

Av Carina Schultz 2013-11-05
Varje flygplansmodell kräver en ny motor
Wingquist Laboratory på Chalmers datoriserar utvecklingsprocessen. De tar fram effektiva produktionslösningar till, och i tätt samarbete med verkstads- och fordonsindustrin. Tre teman genomsyrar centrats forskning; Platform-based Development, Smart Assembly och Perceived Quality.

Dag Bergsjö, som är temaledare inom området Platform based Development vid Wingquist Laboratory, kom till Chalmers som doktorand 2005 och tog sin doktorsexamen 2009. Dags forskning fokuserar på utvecklingsmetodik för produktplattformar och IT-support inom produktutveckling, även kallat Product Lifecycle management (PLM).

– Ja, PLM var i fokus från start sedan jag kommit till Chalmers och jag jobbade i början framförallt gentemot Volvo Cars, där jag exempelvis tittade på problematiken med att få elektronik och mjukvaror att fungera väl tillsammans, berättar Dag Bergsjö.

Tre plattformar

Inom Platform-based Development vid Winquist Laboratory forskar man enkelt uttryckt kring att effektivisera utvecklingsprocessen genom att bygga produkt- och produktionsplattformar där komponenter, produktionsdelar och kunskap kan återanvändas.

– Det stämmer, och inom vårt temaområde arbetar vi med tre olika plattformar; dvs. teknologiplattformar, produktplattformar och produktionsplattformar. Målet är att ständigt bli bättre på att använda resultatet av nedlagt arbete. Själv är jag mest inriktad på teknologidelen, förklarar Dag Bergsjö (foto höger), och fortsätter:

– Industrin är givetvis alltid intresserad av att höja produktionstakten och kapaciteten och fordonsindustrin är ett bra exempel på ett område där vår forskning gör stor nytta. Inte minst eftersom man har ett behov av att balansera och anpassa flödet så att man i samma fabrik kan tillverka flera olika produkter eller modeller utan att göra omställningar i produktionen.

– Detta gäller även i utvecklingsfasen då man vill utnyttja samma tankesätt när man utvecklar produkter och tekniska lösningar. Det blir allt mer populärt i verkstadsindustrin att ta vara på sin kunskap om hur man konstruerar produkter och samtidigt förbättrar sitt arbetssätt. Man har två roller, både att utveckla produkter och att förbättra sin arbetsmetodik, berättar Dag Bergsjö.

Det är mycket lärorikt och utvecklande, såväl för oss själva som för företagen vi samarbetar med

Ny motor till varje flygplansmodell

Ett mycket bra exempel på implementerade forskningsresultat inom Platform-based Development finns på GKN Aerospace (fd Volvo Aero), där motorkomponenter produceras åt ledande motortillverkare.

– Ja, och det unika med detta är att i andra typer av fordon kan man ofta använda samma motor i olika modeller, medan det till flygplan måste konstrueras en ny motor till varje ny modell. Här fick vi fråga oss hur man hittar en effektiv plattform till en sådan situation, berättar Dag Bergsjö och fortsätter:

– Projektet resulterade i att man hos GKN effektiviserade sin verksamhet genom att implementera en ny plattform, som till skillnad från traditionella plattformar inte fokuserade på att återanvända komponenter och moduler utan för att återanvända teknologier, konstruktionslösningar och tillverkningsmetoder.

Tydliga resultat

Att forskningen som bedrivs hos Wingquist Laboratory inom de olika temaområdena har givit tydliga resultat, inte minst genom det täta samarbetet med industrin själv och att produkterna i många fall kommer snabbt ut på marknaden, tvivlar inte Dag Bergsjö på:

– Nej, det är mycket lärorikt och utvecklande, såväl för oss själva som för företagen vi samarbetar med. Vad gäller mitt specifika område så kan man också konstatera att det pratas mycket mer om plattformar på marknaden idag, jämfört med för bara några år sedan, avslutar han.