tumblr hit tracking tool

Samhälle

Improviserad konsert i nytt forskningsprojekt

Av Martin Hagwall 2016-01-20
Klas Nevrin hoppas att projektet ska ge viktiga bidrag till metoder och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning
Klas Nevrins forskningsprojekt startar med improvisationskonsert. När internationella Revoid Ensemble framträder i Stockholm 29 januari är det inte bara i form av en spännande improvisationskonsert.

Det är också startskottet för Klas Nevrins treåriga forskningsprojekt "Musik i oordning" som han driver på Kungl. Musikhögskolan (KMH) med stöd av Statens Musikverk och Vetenskapsrådet.

Ökar kreativiteten

Klas Nevrin är kompositör, pianist och lärare vid KMH. Han vill undersöka hur det kollektiva inverkar på individens kreativitet, både inom och utanför musiken.

Klas Nevrin hoppas att projektet ska ge viktiga bidrag till metoder och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning

– Improvisatoriska skeenden kan säga en hel del om våra förväntningar och värderingar, vare sig det gäller musik, utbildning eller något annat sammanhang, säger Klas Nevrin.

– Vi vill synliggöra mer lekfulla aspekter av konstnärligt skapande, fortsätter Klas. Att lägga alltför stor vikt vid kontroll, planering och individualitet riskerar att cementera föreställningar och hindra oss i vår utveckling. Att improvisera kollektivt, däremot, innebär att bjuda in det oväntade, det som händer när det vi gör får motstånd eller medhåll i något annat, att bejaka den komplexa ordning som uppstår ur oordning eller “vid randen av kaos”.

Nya metoder och teorier

Klas Nevrin hoppas att projektet ska ge viktiga bidrag till metoder och teoribildning inom det fortfarande unga området konstnärlig forskning. Med inspiration från bland annat komplexitetsteori och den franske filosofen Gilles Deleuze finns möjligheter att se oordning och icke-kontroll som något genuint värdefullt, i konsten och naturen såväl som i existentiella eller sociala sammanhang.

Efter konserten väntar bland annat analyser av dokumentation i audio och video, för att utifrån dem utforma konstnärliga experiment till nästkommande faser. Ett seminarium på KMH med konstnärliga forskare och musiker KMH ingår också i planerna.