tumblr hit tracking tool

Utrustning

Hörseln ändras i takt med att vi åldras

Av Maria Quinn 2017-09-14
Att förbättra ljudmiljön på äldreboenden till det bättre är inte nödvändigtvis svårt eller speciellt kostsamt
TV-nu står på med hög volym, en och annan person sitter i dagrummet. Någon på en stol i korridoren. Slammer från köksregionen. Eller hemtrevligt med goda samtal och brett umgänge? Hur ser det ut på Äldreboende i Sverige idag?

Åldersrelaterad hörselnedsättning, presbyakusis, är mest känt för att man inte längre hör de höga diskanttonerna så väl och att det börjar bli svårt att klart urskilja vad människor säger. Man uppfattar inte konsonanterna utan upplever att den som talar sluddrar eller mumlar.

En bra ljudmiljö förbättrar kommunikationen och ökar patientsäkerheten

Du har säkert stött på detta vid tillfälle? Sannolikheten är ganska hög då presbyakusis orsakar besvär med talad kommunikation för ca 37% av de mellan 61-70 år och ca 60% för de mellan 71-80 år. Nästan två tredjedelar i åldersgruppen! Hur påverkar detta umgänget mellan de äldre på vårdboenden?

Leder till missförstånd

Det är känt att frekventa kommunikationsproblem och missförstånd kan leda till isolering, depression och minskad självkänsla. Nedsatt hörsel påverkar också den spatiala orienteringsförmågan och ökar risken för fallolyckor. Det som vi uppfattar som buller - oönskade ljud - stressar oss också och sänker vår tolerans mot både smärta och vår uppfattning av vårdarnas attityd! Jobbar vi med de här frågorna eller är kunskapen inte förankrad när vi bygger och driver boendena?

Tänk om vi kunde skapa miljöer där vi verkligen tog hänsyn till det naturliga åldrandet av våra sinnen. Genomtänkta akustiskt preparerade rum skulle även påverka de som har svårt att orientera sig, de som har smärtor, de som blir aggressiva! Ja jag tror inte det finns många personer som inte hade haft nytta av det?

Enkla åtgärder finns

Att förbättra ljudmiljön till det bättre är inte nödvändigtvis svårt eller speciellt kostsamt. En fallstudie från ett större sjukhus visar på en återbetalningstid på ca 3 år när man investerar i ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter enligt den forskning som finns kring EBD (Evidens Baserad Design). Genomtänkta akustiska strategier på vårdboende är betydligt enklare och mindre kostsamma.

Skriv gärna en kommentar nedan eller kontakta mig direkt så skickar jag vår digitala broschyr som kortfattat går igenom en relevanta studier i ämnet.