tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Högskolan i Gävle inviger sitt automationslabb

Av Joel Olsson 2015-03-14
Jag är mycket glad över detta kreativa projekt där företag, organisationer och Högskolan kraftsamlar inom området automation under ett och samma tak, säger professor Daniel Rönnow
Automationslabbet invigs av rektor Maj-Britt Johansson. Företrädare för Högskolan och industrin kommer att delta. Vid invigningen presenteras de olika delarna av labbet av lärare och forskare.

I Högskolans nya automationslabb finns framtiden. Teknikutvecklingen inom automation - såsom robotik, artificiell intelligens och bildbehandling - är mycket snabb och Högskolan kraftsamlar nu med ett högteknologiskt laboratorium.

Högskolan kraftsamlar. I labbet får studenter och forskare tillgång till toppmodern utrustning, och en mycket stimulerande arbetsmiljö.

- Jag är mycket glad över detta kreativa projekt där företag, organisationer och
Högskolan kraftsamlar inom området automation under ett och samma tak, säger professor Daniel Rönnow.

- Vi har försökt få både bredd och djup på utbildningen och vi har
jobbat nära näringslivet. Då vi också utbildar för forskarutbildning så är det många olika krav att ta hänsyn till då man bygger upp ett sådant här labb.

Fyra dellab; robotik, reglerteknik, sensorer och sensorfusion samt bildbehandling, används i undervisningen och i forskningen och visas vid invigningen. Här berättas om artificiell intelligens (AI), framtidens robotar, interaktion
mellan robot-människa med mera.

Det nya laboratoriet är en innovationsmiljö där studenter och forskare inom områdena elektronik, data, maskin, matematik och industriell ekonomi kan samarbeta med industrin för att utveckla nya verktyg och arbetssätt.

Labbet skall användas på ett flertal ingenjörsutbildningar, särskilt automationsingenjörsutbildningen och masterprogrammet i elektronik/automation.

- Vi har ganska nyss startat några ingenjörsprogram med inriktning automation och också ett masterprogram som började i höstas. Vår nisch är att vara lite mer praktiska och vi försöker ha ganska mycket laborativa moment, säger Daniel Rönnow.

- Vi har haft ingenjörer från industrin som referensgrupp och vi har även varit ut och tittat på hur automationsutrustning används i industrin. Ingenjörerna har fått säga vilken utrustning de tycker är bra.