tumblr hit tracking tool

Samhälle

Hjärnsjukdomar kostar oss 165 miljarder per år

Av Steinwall Gunilla 2014-05-21
Mer pengar måste till menar Gunilla Steinwall, generalsekreterare på Hjärnfonden.
Hjärnsjukdomar kostar samhället mångmiljardbelopp. Och kostnaden ökar för varje år som går. Men endast en tusendel av den summan satsas på att utveckla effektivare läkemedel och bättre behandlingsmetoder, visar en kartläggning som Hjärnfonden gjort. Nu måste forskningen inom dessa områden öka, skriver Gunilla Steinwall och Kjell-Olof Feldt med flera.

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. Stroke, migrän, Alzheimers sjukdom, ADHD, depression, psykisk ohälsa och anorexi är några exempel.

Var tionde barn drabbat

Var tionde barn som föds i Sverige har någon form av hjärndiagnos, som autism, dyslexi eller ADHD. Och andelen 16–24-åringar som lider av psykiska besvär och depression har tredubblats på tjugo år.

I dag lider drygt 110 000svenskar av en demenssjukdom och i framtiden räknar man med att varannan svensk förr eller senare kommer att drabbas av demens.

I en nyutkommen rapport har Hjärnfonden räknat på hur mycket hjärnsjukdomarna kostar varje år. Vår genomgång visar att samhällskostnaderna för dessa diagnoser är enorma. Hjärnsjukdomarna kostar samhället 165 miljarder kronor per år, vilket är mer än avsättningarna till tjänstepensionssystemet.

Vanligare än cancer

Det är också tre gånger så mycket som fetma, nästan fyra gånger så mycket som hjärt-kärlsjukdomar, och fem gånger så mycket som cancer – alla sorters cancer tillsammans. Om man listar de vanligaste anledningarna till förlorade friskår är 8 av 10 hjärnsjukdomar.

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Cirka 30 000 personer drabbas varje år - kostnaden för samhället, 12,4 miljarder. Beroendesjukdomar drabbar 277 000 svenskar och kostar samhället 13,7 miljarder kronor per år. Listan kan göras lång.

Förutom kostnader för behandling och rehabilitering medför hjärnsjukdomarna uteblivna inkomster – för den drabbade, för den drabbades anhöriga och för staten.

Begränsat med anslag

Kostnaderna för hjärnsjukdomar kommer med andra ord att öka. Så hur stora är de statliga anslagen och privata donationerna till hjärnforskning? Enligt en sammanställning gjord av Hjärnfonden rör det sig om 150 miljoner kronor årligen, eller 16 kronor per svensk som vi lägger gemensamt på att utveckla effektivare läkemedel, bättre behandlingsmetoder och säkrare diagnoser.

Hjärnforskningen är alltså märkligt lågprioriterad utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv. Ännu märkligare är de låga anslagen om man ser till det mänskliga, ofta livslånga, lidandet som hjärnsjukdomarna orsakar och som inte går att räkna i kronor och ören.

Bildades 20 år sedan

Det är i år 20 år sedan Hjärnfonden bildades och vi står nu inför viktiga genombrott på många områden, men vi är oroliga över utvecklingen. Det behövs mer forskning, men stödet till våra forskare är inte i närheten av att täcka den forskning som är nödvändig om vi ska kunna minska den hjärnrelaterade ohälsan.

Totalt har Hjärnfonden delat ut närmare 300 miljoner i anslag. Tyvärr räcker inte dessa pengar långt. Vid senaste ansökningsgenomgång kunde Hjärnfonden endast bevilja 33 av 317 forskare anslag.

Vi är allvarligt oroade över den situation som råder och kräver ett ändrat synsätt där svenska politiker i samsyn ser till att vi får nya långsiktiga satsningar på hjärnforskning. För att nå målet om en förbättrad folkhälsa behöver hjärnforskning på alla nivåer, från grundforskning till patientnära forskning, ökat stöd. Endast så kan vi minska lidandet och kostnaderna för hjärnrelaterad ohälsa.