tumblr hit tracking tool

Samhälle

Hjälp utan skam för den som dricker för mycket

Av Mats Holmström 2013-06-27
Att dricka för mycket är stigmatiserande i vårt samhälle. Att söka vård i ett litet samhälle där alla känner varandra kan kännas helt omöjligt. Även i storstan kan det vara skambelagt för en professionell behandlare att erkänna att man inte har kontroll över alkohol.

Forskning visar också att fyra av fem personer med alkoholproblem inte söker professionell hjälp. Behandlingsinsatser via nätet eller telefonen kan vara lösningen. Anne H Berman, docent vid Karolinska Institutet och leg psykolog, forskar om olika sätt att tillhandahålla förändringsinriktad hjälp via IT till personer som dricker för mycket.

Viktigt att få välja hjälpform

Vanligen vill folk kunna välja mellan olika alternativ. Detta gäller såväl mat, kläder, fritidsaktiviteter som vård. Bermans forskargrupp bygger därför flera olika system för att minska alkoholproblem. På sikt kommer dessa att erbjudas i en meny till patienter i primärvård, psykiatri och beroendevård, samt till hjälpsökande från allmänna befolkningen.

Sajten www.escreen.se erbjuder Internetbaserad screening och återkoppling. Systemet kan vara ett stöd i att börja förändra sina vanor. Systemet har testats med allmänna hjälpsökande på internet i randomiserade kontrollerade studier och beskrivs i en doktorsavhandling vid KI av med dr Kristina Sinadinovic. Sajten är öppen för alla, dygnet runt. Även ungdomar under 18 år kan testa sig eftersom återkopplingen är anpassad också efter ålder. Finansiering: Socialstyrelsen, Mobilisering mot Narkotika och Beroendecentrum Stockholm.

En ny Internetbaserad behandling, eChange, erbjuder självhjälp för alkoholproblem, med eller utan behandlarstöd. Sajten testas i en pågående randomiserad studie bland allmänna hjälpsökande på internet, där ren självhjälp jämförs med behandlarstödd självhjälp.

Mobila appar

Automatiserad telefoni för alkoholproblem har visat sig fungera bra för patienter i primärvården i USA. I TeleCoach™ testas ett svenskt system bland allmänna hjälpsökande på internet och psykiatripatienter. En enkel registrering av alkoholintag jämförs med mer djupgående moduler för att minska eller sluta dricka. Systemet och studien har finansierats av Vinnova och publikationer kommer att ingå i en kommande avhandling.

Senaste nytt är mobilapplikationer för alkoholproblem, som testas i en pågående studie bland universitetsstudenter. Deltagarna provar antingen Systembolagets Promillekoll, eller PartyPlanner appen som forskargruppen utvecklat. Finansiering: Systembolagets Råd för Alkoholforskning.
Målet med forskningen är att minska alkoholproblem i samhället och bidra till bättre hälsa för alla!