tumblr hit tracking tool

Samhälle

Hjälp för sexmissbrukare

Av Thomas Ristrand 2014-02-23
Thomas Ristrand, addiktolog och klinikchef på Absolutions
Ska man få bukt med ett sexmissbruk så är det orsaken som ska behandlas, inte själva beteendet. Det konstaterar Thomas Ristrand, klinikchef på Absolutions i Stockholm, som också kommit ut med boken ”Casanovasyndromet” där hans egna liv och erfarenheter av problemet beskrivs i romanform.

– Det handlar i grunden inte om sex. Däremot yttrar sig problemet ofta genom sex hos män medan det bland kvinnor
är vanligare att man framförallt känner skam och är väldigt mån om sina relationer. De kvinnor som söker sig till oss är också i allmänhet mycket yngre än männen. De flesta kommer självmant då de känner att de nått sin gräns för vad samvetet klarar, när vederbörande tvångsmässigt praktiserar sitt missbruk mot sin egen vilja. Ibland kan det också vara ett företags HR-avdelning som tar första kontakten för en medarbetares räkning, förklarar Thomas.

Oförmåga till intimitet

På Absolutions välkomnar man alla människor som behöver behandling för sex- och relationsberoende. Behandling sker i grupp och de allra flesta behandlas tillsammans med sin partner, som automatiskt är medberoende. Ursprunget till problemet är nämligen alltid detsamma.

– Grunden är en oförmåga till intimitet som bottnar i en bristande relation till i första hand mamma. Din mamma kanske älskar dig jättemycket men klarar inte att vara närvarande och ge tillräcklig närhet och bekräftelse på grund av egna brister. De bristerna gör att man stänger sig och gör att man som vuxen fortsätter leta efter det som en gång fattades, berättar Thomas och fortsätter:

– Som vuxen söker man sig då ofta till en partner med liknande bakgrund och som därmed känner sig lika inkomplett. Man känner igen sig själv i partnern och tillsammans känner man till en början att man kompletterar varandra. Efter ett tag börjar man dock hindra varandras utveckling. Det vanligaste är då att mannen söker sig bort från relationen för att på olika sätt försöka dämpa sin tomhet och ångest genom att bekräfta sig själv. Kvinnan följer efter och undrar vad hon kan jag göra för att rädda relationen. Därmed är hon medberoende och båda är oförmögna att hantera intimitet. Det är just det vi jobbar med här.

jag funderade över vad det stora problemet egentligen är och kom fram till att det är bindningar oss människor emellan

Bindningar är problemet

Thomas hade jobbat i 12 år som personlig tränare och yrkesrelaterad coach när han själv insåg att han behövde hjälp med sitt missbruk och började sin behandling i mitten av 2000-talet. Han hade närt en dröm om att utbilda sig till psykolog, men ändrade sig när han under sin egen behandling bestämde sig för att bli addiktolog.

– Ja, jag funderade över vad det stora problemet egentligen är och kom fram till att det är bindningar oss människor emellan. Jag startade Absolutions 2010, med ett år kvar på den treåriga utbildningen och har också byggt på med utbildningar inom t.ex. trauma- och sorgbearbetning.

Sedan start driver Thomas kliniken i Stockholm tillsammans med kollegan, samtalsterapeuten Boine Josefsson. Människor i behov av hjälp har kontaktat kliniken i en jämn ström sedan hemsidan kom upp då behovet är stort och ökar i takt med tillgängligheten via internet. Thomas bok Casanovasyndromet, som bygger på hans egna anteckningar under sin behandling, kom ut 2011 och går att köpa via hemsidan och direkt på kliniken. Den fungerar för många som en inkörsport till att ta kontakt och söka hjälp.

– Det stämmer, och på hemsidan kan man också göra en självtest innan man bestämmer sig för att ta kontakt. Förnekelsen är nämligen stor och är det första hindret att ta sig över. Man måste inse att man gör behandlingen för sin egen skull och att man inte kan göra det ensam. Att vara sex- och relationsberoende är ensamt, och det är bättre att vara ensam tillsammans, säger Thomas Ristrand.