tumblr hit tracking tool

Samhälle

Hjälp i flera steg till den som dricker för mycket

Av Anne H. Berman 2013-11-27
Att förändra alkoholproblem
Det är stigmatiserande i vårt samhälle att dricka för mycket. Det kan kännas helt omöjligt att söka vård i ett litet samhälle där alla känner varandra. Också i större städer tar det emot att för vårdpersonal erkänna att alkoholen tar över styr. Det är faktiskt inte mer än en av fem personer med alkoholproblem, som söker professionell hjälp. Bland de som inte söker hjälp är det många som ändrar sina vanor på egen hand. Det är svårt att förutsäga exakt vilken hjälp som olika personer behöver, oavsett hur svårt problemet är.

Det är mitt mål som forskare att se till att människor i Sverige framöver får tillgång till behandlingsinsatser av olika mått: från den lilla, korta interventionen till längre stöd, i en så kallad trappstegsmodell.

Det enklaste sättet att idag erbjuda sådana insatser är via internet (e-) och mobiltelefoner (m-), där individen kan i första steget välja var hen vill börja. Min forskargrupp utvecklar flera olika system som vi på sikt kommer att sätta ihop i en portal som vem som helst ska kunna använda.

Trappstegsmodellen

Systemen kommer att vara tillgängliga dels för anonyma hjälpsökande från allmänna befolkningen, dels till identifierade patienter i primärvård, somatiska hälso- och sjukvården, psykiatrin och beroendevården. Trappstegen behöver naturligtvis inte genomföras i rak ordning utan det går att välja rätt steg utifrån eget behov.

Första steget är, att ta reda på om man har ett problem eller inte. Ett sätt att göra det är, att testa sig själv och få återkoppling och rekommendationer på www.escreen.se.

Sajten lanserades 2007 och är fokus för med dr Kristina Sinadinovic’ doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 2012. Både vuxna och ungdomar under 18 år kan testa sig eftersom återkopplingen är anpassad efter ålder.

Alkoholanvändning

Om det visar sig att alkoholanvändningen är problematisk, rekommenderas att man söker hjälp genom att prata med någon närstående eller med en professionell vårdgivare. Eller så kan man gå vidare till nästa steg i trappstegsmodellen.

Ett annat sätt att börja är, att hålla koll på sitt alkoholintag. Att vara uppmärksam på vad och hur mycket man dricker är ett viktigt steg i att förändra sina vanor. Det går att göra det genom att använda mobila appar, som i första hand utvecklats för universitetsstudenter men kan användas av andra vuxna.

Intressant app

I en av våra studier har deltagarna lottats antingen till Systembolagets Promillekoll, eller till PartyPlanner appen som forskargruppen utvecklat. Studieresultaten publiceras sannolikt i vår och planer finns på att genomföra en ny studie våren 2014.

Den ökade medvetenheten om hur mycket man dricker kanske inte räcker för att ändra vanorna. I så fall kan det vara rätt att gå vidare med andra steget.

I andra steget kanske man vill arbeta mer på djupet med specifika övningar som handlar om förändring av alkoholvanorna. I så fall kan det vara aktuellt att registrera sig för eChange studien via Alkoholhjalpen.se. eChange är ett nytt, strukturerat självhjälpsprogram som vi undersöker genom att låta den som vill delta i en pågående ”naturalistisk” studie. Alla som vill testa programmet samtycker alltså till att ingå i en studie.

En kommande mobilapp med övningar är TeleCoach™, som testats bland allmänna hjälpsökande på internet och psykiatripatienter. I en långsiktig studie där innehållet i appen varit tillgänglig genom automatiserad telefoni, har enkel registrering av alkoholintag jämförts med mer djupgående moduler för att minska eller sluta dricka.

Ny publikation

Uppföljningen av studiedeltagarna kommer att vara färdig i vår och resultaten kommer då att analyseras och publiceras. Publikationerna kommer att ingå i en kommande doktorsavhandling. Appversionen kommer att färdigställas under våren och testas i en ny studie.

Så småningom kommer den att bli tillgänglig som iPhone och Android app. Denna typ av intervention har i form av automatiserad telefoni visat sig fungera bra för patienter i primärvården i USA, som kontrollerat och minskat sitt alkoholintag.

Behöver man mer hjälp, kan tredje steget vara rätt åtgärd.Den nya Internetbaserad behandling eChange finns i ren självhjälpsform i andra trappsteget. I tredje steget tillkommer behandlarstöd under hela arbetet med eChange programmet. I våras testade vi eChange i en randomiserad studie bland allmänna hjälpsökande på internet, där ren självhjälp jämfördes med behandlarstödd självhjälp.

Spännande resultat

Resultaten analyseras för närvarande. I en separat aktuell studie testar vi en utvidgad version av programmet inom arbetslivet, där behandlingen med behandlarstöd jämförs med sedvanlig samtalsbehandling för alkoholproblem. Den här typen av behandlarstödd självhjälpsbehandling för alkoholproblem kan framöver också komma att bli tillgänglig genom Mina vårdkontakter i en nationell plattform för internetbehandling.

Ibland vill man faktiskt tala ut med en person som lyssnar och ger respons direkt. Då kan fjärde steget vara aktuellt.

Det fjärde steget är att tala emd någon.Man kan alltid tala med någon via Alkohollinjen.se. Rådgivare finns tillgängliga på bestämda tider och använder evidensbaserade Motiverande samtal för att hjälpa den som ringer att bestämma om och hur hen vill förändras.

Ansikte mot ansikte

Eller så kan det rätta vara, att tala med en professionell hjälpperson ansikte mot ansikte. Detta kan göras anonymt inom socialtjänstens missbrukarvård, eller som identifierad patient i den specialiserade beroendevården. Genom beroendevården kan också mediciner mot ”sug” skrivas ut.

Ofta dröjer det länge innan en person med problematiskt alkoholbruk vänder sig till socialtjänsten eller landstingsvården. Därför fyller e- och m-tjänster för att minska alkoholproblem ett viktigt behov och erbjuder ett eget utrymme för att reflektera och förändra själv.

Att söka hjälp

Målet med vår forskning är att minska alkoholproblem i samhället och bidra till bättre hälsa för alla. Observera att det finns ytterligare vägar ur problematiskt alkoholbruk, som inte nämns här.

Dessa forskar inte vi om nu, men andra svenska forskare genomför många studier om ett mycket brett spektrum av interventioner för att minska problematiskt alkohol- och drogbruk.