tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Hälsoinformatik KI

Av Mats Holmström 2013-06-27
Ett projekt finansierat av Vinnova är Nina Lundberg. Hon är programledare för eHälsa vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Programmet ”Mina vårdflöden” ska göra relevant vårdinformation tillgänglig för patienterna vid rätt tillfälle.

 - Idag finns ingen bra samlad information om dig som patient. Du får själv vara bärare av din vårdhistoria. Ju sjukare du är, desto krångligare att som patient redogöra för allt. Trots detta är det absolut nödvändigt för vårdpersonal att snabbt får reda på vilka undersökningar och behandlingar du genomgått, speciellt vid livsavgörande sjukdomar.

Landstingen har olika digitala journalsystem som tillsammans skapar tekniska inlåsningar, de kan inte ”prata” med varandra. Nina Lundberg arbetar med att utveckla vårdens nya informationsinfrastruktur för att lösa dessa problem.

 - Det går att skapa säker tillgänglighet till samlad patientinformation, öka patientens delaktighet och höja effektiviteten i vården. Med öppna gränssnitt och en öppen plattform, som är grunden för vårdens nya infrastruktur kan de lokala systemen fortsätta att användas och även kommunicera sinsemellan.

Avlastar vården

Tanken är att patienten har sin egen vårdinformation samlad digitalt. Det ska vara lika enkelt att följa sig själv inom vården som att göra sina bankärenden på nätet, fast säkrare.

 - Om du fått en remiss ska du själv kunna följa den och inte gå och undra vart den tagit vägen. Har du diagnostiserats med en komplex sjukdom ska du lätt kunna se nästa steg i ditt vårdflöde. Det kan jämföras med paketdistribution där du kan följa ett pakets resa hela vägen hem till dig, fast vårdens resor är mer komplexa än så.

Ett annat spännande område är intelligenta formulär. Via en formulärtjänst kan patienten enkelt komplettera sin egen journal och t.ex. skicka in en hälsodeklaration före en operation.  Mycket kan göras hemma i stället för att man går till en vårdgivare.

Likaså kan en förälder till ett barn med diagnosen astma skicka in information om andningskapaciteten som lagras i journalen och görs tillgänglig för barnets vårdgivare.

Vilken avlastning och vilka möjligheter det innebär för både patienter och vårdcentraler!