tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Guldmedalj till Jönköping

Av Anders Jarfors 2014-08-19
Taishi Matsushita, docent på Tekniska Högskolan i Jönköping, tilldelades nyligen Billiton Gold Medalj för sin forskning. ”Det är en fantastisk morot inför framtiden”, säger han.

Taishi Matsushita, född 1977 i Japan, har en master (2000) och en doktorsexamen (2003) från Kyushu Institute of Technology, Japan. Han flyttade till Sverige år 2003 och blev docent 2008.

Berätta lite om Billiton Gold Medal, vad innebär utmärkelsen? Vad får man den för?

– Billiton Gold Medal utdelas till den bästa artikeln i den internationella tidskriften, Mineral Processing and Extractive Metallurgy. Priset delas ut en gång om året av The Institute of Materials, Minerals and Mining, UK. En medalj kommer till den första författaren och bevis till de andra författarna.

I stora drag, vad handlar ert paper som vann utmärkelsen om?

– Artikeln, som består av tre delartiklar, som vann utmärkelsen handlar om hur slaggs termofysiska egenskaper såsom viskositet, värmediffusivitet, ytspänning påverkas av mängd av aluminiumoxid i slaggen. En ”slagg” är en oxid som befinner sig i metallurgiska processer. De data som erhållits i denna forskning kommer att utnyttjas för att optimera den metallurgiska processen från miljösynpunkt.

Vad innebär utmärkelsen för dig och din forskning?

– Det är ju viktigt att få värdefulla resultat i forskning. Men lika viktigt är att sprida och överföra resultaten och kunskaperna och dela med de andra. Om man inte överför kunskapen blir resultaten värdelösa. Ur den aspekten var det fantastiskt bra att vinna utmärkelsen. Tack vare detta har artikeln och våra värdefulla resultat en möjlighet att nå en bredare publik.

– Och man kan naturligtvis öka motivationen i sitt arbete genom utmärkelsen. Utmärkelsen är en viktig och fantastisk morot!