tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Jönköping är nu gjuteribranschens utvecklingscentrum för additiv tillverkning

Av Anders Jarfors 2017-08-21
Jönköping University's solbil Solveig i 3D printad version!
Den digitala revolutionen har kommit till gjuteribranschen. Casting Innovation Centre tar ledartröjan som gjuteribranschen egna 3D-printningscentrum.

Den digitala revolutionens inträde har öppnat upp för nya smarta metoder för gjutning, den tillverkningsprocess som redan idag är den mest kostnadseffektiva. Med ny så kallad additiv tillverkning kan man på digital väg likt en 3D-skriva konstruera de gjutformar som sedan ska användas vid gjutningen av komponenter av hög kvalitet. En utveckling som många menar kommer att föra in gjuteribranschen i en ny guldålder.

Ökade krav på flexibilitet

En föränderlig värld ställer allt högre krav och stora förändringar står utanför dörren för gjuteribranschen. Ökade krav på underhåll och resurseffektivitet, kortare produktlivslängder och även elektrifieringen av fordon kommer kräva att branschen anammar en mer flexibel tillverkning med både korta och långa serier.

Att kunna ge stöd åt svensk gjuteriindustris transformering till den digitala ålder är ett stort privilegium och jag ser att det finns en mycket spännande framtid i detta för gjutare och verktygsmakare

Jönköping först ut med tekniken

De nya tekniker används för närvarande inom ramen för Casting Innovation Centre som drivs av Jönköping University och Swerea SWECAST möjliggör 3D printning av sand och stålformar. I arbetet med printade sandformar har det med goda resultat visats att det är möjligt att kraftfullt korta ned tiden från idé till första produkt hos kunden. På samma sätt har det i ADDING-projekten visats med framgång att nya verktygsmaterial kan användas direkt i printat tillstånd i pressgjutning. Ambitionen är att de nya metoderna ska möjliggöra för gjuteribranschen att ytterliga öka förmågan att tillverka korta serier och i en flexibel tillverkningsmiljö.

Med bakgrund mot detta har Jönköping University nu investerat i en egen utrustning för 3D printning med särskilt fokus på verktygsmaterial för pressgjutning och arbete med att demonstrera fördelarna och att bygga kompetens kring den nya designfriheten är pågående. Något som gör att Jönköping nu med all rätt kan kallas för svensk gjuteriindustris 3D printningscentrum.