tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Från miljonprogram till miljöprogram

Av Mats Holmström 2015-01-06
Energieffektivisering och konkreta åtgärder diskuteras under konferensen.
Miljonprogrammen har nått sin tekniska livslängd vilket genererar fler utmaningar för energiutvecklingen. Med allt större krav på energieffektivisering står du som fastighetsägare vid ett vägval.

Hur kan vi rusta miljonprogrammen inför framtiden och samtidigt skapa en attraktiv boendemiljö?

En fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd byggdes under perioden 1965-1974. Nu när dessa 1 miljon bostäder står inför en omfattande energieffektivisering, upprustning och renovering krävs det mer kunskap om de ursprungliga intentionerna och idéerna.

Vi vet att utmaningen att underhållsrenovera i kombination med energieffektivisering ställer stora krav på strategisk övervägda val. Det finns de som hävdar att miljonprogrammet borde rivas och börjas om på nytt, men är det verkligen det enda sättet att gå tillväga? 

Delta på konferensen och lyssna till Ulrika Jardfelt, VD, Svensk Fjärrvärme, samt Jonas Tannerstad Teknikansvarig, ÖrebroBostäder AB, där frågan kring energieffektivisering och konkreta åtgärder samt vägledning till ett strategisk tänkande vid beslut kommer presenteras ur ett helhets perspektiv.