tumblr hit tracking tool

Universitet & högskola

Från innovation till resultat

Av Mats Holmström 2013-06-26
Vad behövs för att skapa en innovation? Och omvandla till en framgångsrik produkt eller ett livskraftigt företag? Hur kan studenter och forskare inom den akademiska världen ta steget att kommersialisera.

InnovationskontorEtt är en verksamhet som drivs i bolagsform och ägs av Linköpings universitet. InnovationskontorEtt har till uppgift att stimulera och stötta forskare och studenter vid Linköpings universitet att kommersialisera sina idéer och sin kunskap. Detta kan ske antingen genom att nya bolag startas eller genom att idéer och kunskap införlivas i befintliga verksamheter

- Vår fas är den tidiga fasen. Vi hjälper till i början när studenter eller forskare vill förvandla en innovation till en produkt eller ett företag. Vi hjälper dem att ta de första stegen och när företaget mognat så tar andra aktörer över, säger Björn Stafstedt som är kommunikationsansvarig vid InnovationskontorEtt.

Många exempel

Företaget SenionLab är ett exempel på hur det kan fungera när en innovation sprungen ur forskning inom den akademiska världen går hela vägen till produkt och företag. Där började det med forskning på sensorfunktioner, en stor universitetsanläggning och en idé som ledde till utvecklandet av ett system för inomhusnavigation med hjälp av smartphones. Tack vare hjälp från InnovationskontorEtt och ekonomiskt stöd från VINN NU/Vinnova så kunde forskargruppen utveckla projektet vidare.

- Förenklat kan man säga att vi hjälper studenter och forskare att starta företag. Vi kan hjälpa dem med allt från rådgivning, juridik, patent, matchningar mellan forskare och näringsliv och att leta finansiering. Vi har ett stort nätverk vi kan dra nytta av och det är roligt när det fungerar som det gjorde med SenionLab, säger Tomas Ahlström, affärsutvecklare vid InnovationskontorEtt.
Dr. Christian Lundqvist är forskare vid Linköpings universitet och VD för företaget SenionLab AB. SenionLab ägnar sig åt forskning och utveckling av sensorsystem som kan användas vid mobiltelefonbaserad inomhusnavigation på flygplatser, shoppingcenter och andra stora anläggningar.

- Vi fick mycket praktisk hjälp av InnovationskontorEtt i början. Det är riskfyllt i starten och man behöver ofta bidrag för patentansökningar, resor och annat. Vår marknadsnisch idag är att vi står för den tekniska grunden och har utvecklat en navigeringsfunktion som inte kräver att lokalerna utrustas med någonting och som kan kopplas till befintliga ”infrastrukturappar” till bl.a. flygplatser, säger Christian Lundqvist.