tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Från ax till limpa, när datorn gör grovjobbet

Av Carina Schultz 2013-01-10
Snabbare produktutveckling – det är målsättningen för Wingquist Laboratory på Chalmers. Visionen är att hela utvecklingsarbetet ska ske i datorn.

Den tunga verkstadsindustrin och i synnerhet fordonsindustrin har alltid haft en tidskrävande utvecklingsprocess med förserier och prototyper som testats i avancerade testanläggningar. Det vill Wingquist Laboratory ändra på.

- Målsättningen är att vi ska kunna simulera både produktens och framtagningsprocessens egenskaper i datorn. Det skulle spara både tid och pengar åt företagen, berättar Rikard Söderberg, föreståndare för Wingquist Laboratory.

Wingquist Laboratory VINN Excellence centre har varit igång i fem år och fick högsta betyg i den utvärdering som gjordes av externa internationella utvärderare i våras. Verksamheten, som bedrivs i nära samarbete med tiotalet företag, har kommit in i sin tredje fas och det finns tre teman som genomsyrar arbetet: Plattform-based Development – ett sätt att effektivisera utvecklingsprocessen genom att utveckla produktfamiljer där produktlösningar och dess produktionssystem kan återanvändas, Smart Assembly – utveckling av stödsystem för automatiserad montering och Perceived Quality – som handlar om hur vi upplever en produkt när vi tittar på den.

- Vår vision har bara blivit mer och mer aktuell, konstaterar Rikard Söderberg. I takt med att konkurrensen hårdnar blir det också allt viktigare att produktionsprocessen är effektiv.

Tre exempel på nyttan

Plattform-based Development
Här utvecklas system för att bygga produkt- och produktionsplattformar, där komponenter, produktionsdelar och kunskap kan återanvändas. På så sätt blir produktutvecklingsprocessen effektivare. Dessa system används redan på GKN Aerospace, (fd Volvo Aero).

Smart Assembly
En bilkaross svetsas samman med hjälp av hundratals punktsvetsar och i vilken ordning dessa görs har stor betydelse för hur plåtarna uppför sig och den slutliga geometriska kvalitén hos bilen. En forskargrupp har utvecklat simuleringsmjukvara som gör det möjligt att optimera punktsvetsordningen.

Perceived Quality
I den tidiga stylingfasen har det stor betydelse var delningslinjerna sitter mellan exempelvis skärmen, dörren och motorhuven.  Ett program som kan simulera och visualisera och dessa delningslinjer har gjort det lättare att utvärdera bilens kommande utseende.