tumblr hit tracking tool

Samhälle

"Framtidens vård och hälsa är beroende av digital teknik"

Av Mats Holmström 2013-08-19
Snabb tillgång till relevant vårdinformation vid rätt tillfälle är en avgörande patientsäkerhetsfråga som kan rädda liv. Genom smarta IT-stöd kan arbetet inom hälso- och sjukvården effektiviseras med hjälp av eHälsa.

 - Sverige var tidigt ute med digitalisering inom sjukvården, berättar Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA, som genom finansiellt stöd för utveckling och innovation stärker utvecklingen inom bl.a. hälso- och sjukvården. E-journaler började införas i landstingen på 1990-talet. Nu gäller det att få full kompatibilitet mellan systemen, att få med alla aktörer och skapa en samsyn mellan landsting, kommuner, apotek etc.

Många tekniska lösningar är färdigutvecklade. Målet är att implementera befintlig teknik och förbättra processerna för att hantera information. Sjukvården är informationskrävande och det administrativa flödet måste hanteras mer effektivt.

Vinnova blickar framåt

 - Vården omformas och det utmanar arbetssätten. eHälsa är inte bara en digital version av pappersblanketter. Nu ska man se till patientens individuella vårdbehov och individens rätt till insyn och delaktighet. Samtidigt är integritetsskyddet mycket viktigt, menar Daniel Forslund, chefsstrateg med ansvar för vårdutveckling på VINNOVA.

 - Idag skriver din läkare ett elektroniskt recept – det är enklare, säkrare och snabbare – som kan hämtas på alla apotek i Sverige. Nu pågår dessutom ett pilotprojekt (epSOS) där du på sikt ska kunna hämta ut ditt recept på vilket apotek som helst inom EU, säger Daniel Forslund.

Digitaltekniken ger dig som patient en säkrare ”resa” genom vården, tekniken stödjer arbetet och det är säkrare att få rätt diagnos och rätt behandling. VINNOVA stödjer projekt med bred samverkan och kopplar ihop forskare, vårdpersonal och IT-folk.

 - Framtidens vård och hälsa är beroende av digital teknik. Det blir enklare att följa patientens historik, och blir du sjuk på resa i Sverige eller utomlands kan läkare snabbt se t.ex. vilka läkemedel du använder, om du är allergisk och annan viktig vårdhistorik. Och som patient kan du själv hemma göra enkla hälsokontroller via smarta webbtjänster eller appar i din mobiltelefon, spår Charlotte Brogren.

eHälsa är ett av de områden där VINNOVA finansierar behovsmotiverad forskning. Ett bra exempel är forskningsprojektet ”Mina Vårdflöden” som Nina Lundberg Sellberg arbetar med, och som beskrivs här inti