tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Framtidens elsystem skapas i Sverige

Av Patrik Hilber 2013-11-19
Svenska forskare skapar smartare elnät
SweGRIDS är en nationell plattform för forskning och utveckling inom smarta elkraftnät och lagring. Syftet med programmet, som startade i december 2011, är att bygga upp ett framgångsrikt svenskt forskningscentrum inom området med ett aktivt industrideltagande.

Patrik Hilber är SweGRIDS vice föreståndare. Han är disputerad från KTH och har tidigare drivit flera EU-projekt just inom området smarta elkraftnät. Programmet SweGRIDS utgår dock uteslutande från svensk forskning.

Öka den svenska kompetensen

– Det stämmer. Huvudmålet är att öka den svenska kompetensen inom området, att skapa doktorand- och PostDoc-projekt vid Uppsala och KTH samt att därmed ytterligare utveckla ett område som vi i Sverige generellt och traditionellt sett är bra på, berättar han.

Huvudutförare i forskningsprogrammet är KTH och Uppsala Universitet och som sponsorer fungerar stora svenska bolag inom området, huvudsakligen ABB, Vattenfall, Svenska kraftnät och Fortum, samt forskningsstöd från Energimyndigheten.

De cirka 30 pågående projekten inom programmet SweGRIDS är delvis en fortsättning på forskning som KTH's kompetenscentra EKC2 initierat, i samarbete med innovationscentret KIC InnoEnergy (Knowledge and Innovation Community), som i sin tur verkar för att skapa tydligare kanaler mellan forskning, utbildning och näringsliv.

– Just att vi i våra projekt arbetar i direkt dialog med företag är en viktig del av programmet. Minst ett företag är kopplat till varje enskilt projekt. En stor fördel i detta är att samtliga forskare med den här modellen har en tydlig kontaktperson. Det gör processen mycket effektivare, konstaterar Patrik Hilber.

Internationell erfarenhet

Att SweGRIDS är en nationell plattform är en viktig del av programmets struktur men arbetssättet gör också att forskarna under projekten kan skaffa sig internationella erfarenheter.

– Ja, genom KIC InnoEnergy har forskarna möjlighet att resa till andra länder och studera deras arbetssätt vilket givetvis är värdefullt. Detta i kombination med direktkopplingen till näringslivet är ett mycket bra upplägg som gör att den akademiska forskningen har nära till en framtida praktisk tillämpning.

Under SweGRIDS första 22 månader skedde en stor rekrytering av doktorander och PostDocs. Trots att de flesta just påbörjat sina forskarstudier har redan skisser på de första patenten gjorts och cirka 80 publikationer har skrivits

Trots att centret inte har varit igång längre än sedan slutet av 2011 har flera framsteg gjorts. Det har varit en flygande start, tycker Patrik Hilber.

Prisbelönt metod

– Under SweGRIDS första 22 månader skedde en stor rekrytering av doktorander och PostDocs. Trots att de flesta just påbörjat sina forskarstudier har redan skisser på de första patenten gjorts och cirka 80 publikationer har skrivits. Lägg därtill att många doktorander tagit fram olika proof of concepts och vi får en bild av ett mycket lovande center som ligger bra till vad det gäller forskning, men som också har en god kontakt med industrin som hjälper till att utveckla idéer till mer färdiga produkter, konstaterar Patrik Hilber, och avslutar med ett tydligt exempel på ett konkret resultat av forskningen:

– En av våra doktorander, Roya Nikjoo, tog nyligen emot det internationella priset ”Young Researchers Award”, vid en konferens i Korea, för hennes innovativa metod för online-analys av elnätskomponenter. Metoden tar tillvara naturligt förekommande händelser som blixtar och omkopplingar och ger information om en mängd komponenters kondition i energisystemet. Något som är väldigt viktigt för att kunna driva systemet så effektivt som möjligt.