tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Frågor från klimatmötet i Paris

Av Martin Hagwall 2015-12-20
Forskare från Sverige ställer frågor om klimatet. Tillsammans ämnar man besvara den senaste tidens sekulationer kring temperaturförändringar.

De centra och institut vid Stockholms universitet som kan olika aspekter av klimatet och klimatförändringar är framförallt Bolincentret för klimatforskning, Ekoklim, Stockholm Resilience Centre, Östersjöcentrum samt Stockholm Environment Institute.