tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Fotonikforskning i framkant

Av Bengt-Göran Rosén 2014-02-04
Lars Bååth, professor i industriell fotonik
Forskningsgruppen fotonik är en viktig del av forskningsmiljön Maskinteknisk produktframtagning (MTEK) på högskolan i Halmstad. Gruppen arbetar med forskning och teknisk utveckling inom industriell fysik och avancerad mätteknik.

Fotonik är en tillämpad vetenskap för att skapa, styra och registrera fotoner. En foton är det elektromagnetiska fältets energikvantum, dvs. den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning. På MTEK är forskningen framförallt inriktad mot bestämning av ytors och materials elektromagnetiska och strukturella egenskaper samt strömning av gas, speciellt vindflöden och ljud vid vindkraftverk.

Lars Bååth, professor i industriell fotonik, började sin forskarbana vid Onsala Rymdobservatorium 1973 med forskning om kvasarer och aktiva galaxkärnor. Onsalas radioteleskop kopplades samman med ett nätverk av andra teleskop runt jordklotet till att forma ett enda stort teleskop, Very Long Baseline Interferometry (VLBI), som gav den högsta vinkelupplösningen någonsin.

– Ja, och med våglängder på 3 mm och ett sådant globalt interferometer-teleskop uppnåddes upplösning på 50 miljontedels bågsekund, samma som en golfboll på månytan sedd från jorden. Kärnan av kvasarer och aktiva galaxer studerades för att utröna hur och var den enorma effekten av dessa startar och uppkommer, berättar Lars Bååth.

Bååth fortsatte sin forskning vid Onsala, Jodrell Bank och California Institute of Technology fram till 1995 då han flyttade till Halmstad för att arbeta nära industrin. Bååth blev professor i industriell fotonik 1997, som den andra professorn vid Högskolan i Halmstad. Forskningen vid HH koncentrerades kring utveckling av ny mätteknik för processindustrin, speciellt med vidare utveckling av den interferometerteknik som Bååth utvecklat under sin tid inom radioastronomi.

– Vi utvecklade ny radar för gruvor och stålindustrin, som utvecklades och testades med MEFOS, SSAB, Boliden och LKAB. Ett spin-off företag bildades i Halmstad och köptes sedermera upp av Agellis i Lund. Efter en tid vid Agellis återkom jag till Högskolan 2008 för att återuppta forskningen. I samband med det upprättades ett nära samarbete med forskningen om Funktionella ytor, där Prof. Bengt-Göran Rosén och hans grupp står för de industriella applikationerna och frågeställningarna.

Samarbetet har varit lyckat. Exempelvis har ett nytt instrument forskats fram under ett EU-projekt med europeiska partners

Funktionella ytor

Tidigare hade gruppen Funktionella ytor varit bunden till att köpa in och använda kommersiella instrument. Tillskottet av kunskap inom industriell fotonik gjorde det möjligt att studera även instrumenten och deras kapacitet och användning. Den nya kunskapen innebar också att forskningen utvidgades till att bygga egna instrument, designade till att studera de mest relevanta aspekterna av ytor.

– Samarbetet har varit lyckat. Exempelvis har ett nytt instrument forskats fram under ett EU-projekt med europeiska partners. Instrumentet är robust och används direkt på den industriella roboten för att utföra mätningar som tidigare bara kunde göras i laboratorium. Instrumentet håller på att patenteras och ett nytt spin-off företag, QIS AB, har bildats för att kommersialisera en produkt, konstaterar Lars Bååth.

Forskningen inom Funktionella ytor och Industriell Fotonik fortsätter vid Högskolan i Halmstad och forskargruppen ser fram emot nya upptäckter och nya patent. Bland annat är nya EU- projekt på gång inom Horizon 2020.