tumblr hit tracking tool

Samhälle

Forskning kring hushållens skuldsättning och insolvens

Av Mats Holmström 2013-06-27
Vår forskning är inriktad på möten mellan bank och kund säger Mats.
Svenska hushåll överskuldsätter sig allt mer. Detta i takt med den finansiella utvecklingen och att tillgängligheten till krediter ökar. Enligt Kronofogden är cirka 400000 hushåll i Sverige överskuldsatta. En forskargrupp på Centrum för bank och finans vid KTH i Stockholm driver ett av Vinnova finansierat projekt som följer processen från kreditgivningen till att privatpersoner och mindre företag eventuellt hamnar på obestånd. Forskningen sker ur både kundens och bankens synvinkel.

Mats Wilhelmsson är professor i tillämpad finansiell ekonomi samt föreståndare på Centrum för bank och finans (Cefin), som tillhör skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH. Centrat består av cirka 30 personer.

– Här sysslar vi med forskning inom finans i vid bemärkelse och kanske inte på det traditionella sättet. Vår forskning är inriktad på möten mellan bank och kund, vad som händer vid deras kontakt med banken och bankens roll som rådgivare. Forskningen handlar också om banken som motor i den lokala ekonomin.

Lokala bankkontor lägger ned

Ett exempel på sådan forskning är vad som händer om det lokala bankkontoret lägger ned sin verksamhet på orten. Ett centralt forskningsområde är också det finansiella systemets roll i innovationsprocessen, förklarar Mats Wilhelmsson.

Det av Vinnova finansierade projektet ”Kreditgivning, skuldsättning och obestånd” driver Mats Wilhelmsson i samarbete med Annina H Persson, professor i civilrätt vid Örebro universitet, och Lars Silver, ekonomiprofessor vid Umeå Universitet.

Arbetar med lagstiftning

Annina arbetar med lagstiftningen i projektet, samt intentionerna kring dessa och har under hösten 2012 bland annat arbetat vid Finansdepartementet med en ny lagstiftning kring sms-lån.

Lars forskning är inriktad på bankerna i Sverige, som tillhör ett av de länder där det är lättast att få banklån idag, och har skrivit flera böcker och artiklar om dessa.  

– Tillsammans följer vi kedjan från själva kreditgivningen till det sista möjliga steget; dvs. exekutiv auktion av fastigheten. Det finns många steg däremellan och givetvis många individuella avvikelser, berättar Mats Wilhelmsson och fortsätter:

– Vi tittar på vad som triggar igång processen, varför överskuldsätter sig hushållen i förhållande till sin inkomst? Vi ser att det finns mer krediter att få idag och rådande lågränteekonomi spelar förstås in. Vårt forskningsprojekt handlar om både bankens och kundens perspektiv. Lars Silver är experten ur bankernas synvinkel och Annina H Persson ser på projektet ur ett juridiskt perspektiv.

Projektet påbörjades för två år sedan. Nu avser man att i en kommun, Örebro, ta del av registren hos kronofogden och göra olika typer av analyser.

– Det stämmer. Vi ska titta på vad som gör att man hamnar hos kronofogden. Dels jämför vi då de som har fått betalningsanmärkelse med kommunens övriga befolkning, dels tittar vi exempelvis på hur livssituationen såg ut åren innan för de som hamnat hos kronofogden. Det ska bli spännande att se vad vår forskning kommer att visa för resultat i detta projekt, konstaterar Mats Wilhelmsson.