tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Formas-anslagen - en kvalitetsstämpel

Av Jan Stenlid 2014-11-24
Forskaren Salme Timmusk vid sin poster "Development of a sustainable method for mycotoxin prevention in cereals". Foto: Cajsa Lithell
I november meddelade Formas sitt beslut gällande den årliga öppna utlysningen. Överlägset flest beviljade projekt och mest pengar gick till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) följt av Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet.

SLU-forskarna Roger Finlay och Salme Timmusk är två av dem som nyligen fick anslag från Formas årliga öppna utlysning. De är båda verksamma vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

 - Det är ju förstås väldigt roligt att vi får de här stöden. Framförallt är det ju en kvalitetsstämpel för institutionen, menar Jan Stenlid som är prefekt för Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

 Roger ska arbeta med projektet "Biological interactions between weathering and decomposition processes in boreal forests" och Salme med "Application of biocontrol and Fusarium tolerant oat lines for mycotoxin prevention in cereals".

- Rogers forskning är ju jätteviktig för förståelseprocessen, medan Salmes forskning är mer tillämplig på en gång, förklarar Stenlid.

Framförallt är det ju en kvalitetsstämpel för institutionen

Överlag var det en framgångsrik dag för SLU som med 31 projekt lade beslag på 147 miljoner, vilket är närmare 30% av anslagen. Av de 31 projekten kommer 24 att genomföras i Uppsala, fyra i Alnarp, tre i Umeå och ett i Öregrund.

Även Ylva Strid, tidigare doktorand på Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi fick bidrag från FORMAS för projektet "Fungal impact on breeding success of bark beetles with different ecological strategies". Hon kommer att utföra projektet vid University of Montana och Uppsala universitet.

Läs mer om utlysningen och se siffror här.