tumblr hit tracking tool

Samhälle

Fallande tillväxt för svensk FoU

Av Mats Holmström 2013-10-08
Enligt en rapport från EU-kommissionen har Sverige en negativ tillväxt för forskning. I alla fall i relation till BNP. Det är en oroande utveckling, anser Anna Nilsson Vindefjärd (foto), generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

Sveriges mål är att de samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till 4 procent av BNP. Mellan 2001 och 2011 minskade denna andel från 4,13 till 3,37 procent, en minskning med nästan en femtedel.

Detta innebär i en jämförelse av 33 länder i Europa att Sverige hamnar trea från slutet. Bara Kroatien och Luxemburg har en sämre utveckling, konstaterar man hos Forska!Sverige.

– Utvecklingen beror på att en så stor del av forskning och utveckling i Sverige utförs av företag och att en ökande del av deras FoU-investeringar sker i andra länder, kommenterar Anna Nilsson Vindefjärd.

Enligt rapporten sjönk företagens bidrag till de svenska FoU-investeringarna från 3,20 procent av BNP 2001 till 2,34 procent under 2011. Detta beror enligt Forska!Sverige inte bara på att stora företag investerar mer utomlands. Rapporten visar också att FoU-investeringarna inom små och medelstora företag minskade med nästan 30 procent mellan 2005 och 2009. Sverige har fortfarande en hög andel FoU i relation till BNP, och placerar sig på tredje plats av de 33 undersökta länderna.

Dock är trenden kraftigt nedåtgående. EU-rapporten konstaterar att det kommer bli en utmaning för Sverige att uppnå målet om 4 procent FoU-intensitet år 2020.

Enligt EU-rapporten ligger Sverige efter världens ledande forskningsnationer inom framtida strategiska områden såsom hälsa, energi och miljö, samt säkerhet och bilar.

– Regeringens satsning på life science i forsknings- och innovationspropositionen var helt riktig, men det behövs även en tydlig strategi för hur vi stärker hela processen från forskning till patient. Det är nödvändigt både för Sveriges framtida roll som forskningsnation, vårt välstånd och medborgarnas hälsa, säger Anna Nilsson Vindefjärd.