tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Ett Spotify för patent

Av Dimitris Giannoc 2014-06-02
IAMP fokuserar på att optimera användandet av kundföretagens immateriella tillgångar
En ständigt växande mängd data hos världens patentorganisationer är en unik källa till kunskap. Den fulla potentialen i informationen utnyttjas dock inte på långa vägar. Det konstaterar man på IAMIP Sverige AB, som grundades 2012 och som sedan dess etablerat sig som en modern patentbyrå med affärsfokus.

Bolagets grundläggande affärsidé är att optimera användandet av ett företags immateriella tillgångar och samtidigt maximera avkastningen på företagets investeringar.

– Vi såg sambandet mellan immateriella tillgångar och teknikutveckling i många svenska företag och samtidigt att befintliga patentbyråers stöd var ensidigt och oftast utan koppling till företagens affärsverksamhet. Det fanns helt klart ett hål för en modern patentbyrå att fylla, konstaterar Dimitris Giannoccaro, VD och grundare tillsammans med Falah Hosini som han innan starten arbetat tillsammans med på ABB, med industriforskning och IP i fokus.

– Under ABB-tiden hanterade vi patent, immateriella tillgångar och immaterialrättsliga frågor. Det förvånade oss att vi i patentfrågor var tvungna att till stor det förlita oss till vår magkänsla. Där någonstans föddes idén till verktyget som vi nu står i begrepp att lansera på allvar, berättar Dimitris (foto höger) och fortsätter:

– Istället för att skaffa sig tillgång till databasen över världens alla patent, vilket är en miljoninvestering per år och som inte är möjlig för små och medelstora företag, investerade vi i grundbitar ur patentdatabasen och började utveckla ett verktyg som mycket väl kan jämföras med tjänster som Spotify, och där den huvudsakliga licensen inte kostar mer än 15 euro i månaden.

Affärsstrategi i fokus

IAMIP jobbar som konsulter och experter inom patent med huvudfokus på affärsstrategi och kombinerar detta med mjukvaran som redan har ett 150-tal handplockade användare, och som förutom den låga kostnaden har den fördelen att man som användare kan spara i portföljer och hålla sig uppdaterad inom sitt intresseområde med hjälp av mjukvaran.

– På marknaden finns också söktjänster kring patent som är gratis, men då får man bara en listning av patent. Med vår mjukvara får man ett affärsunderlag, dvs. analys av vilket land som är lämpligast att välja, konkurrenssituation, kostnader och till och med en teknikbevakning. Varje fredag kl. 12 får man uppdatering om när något nytt patent kommit in, förklarar Dimitris Giannoccaro.

Åtta mjukvaruexperter

IAMIP följer den tekniska utvecklingen och har i dagsläget åtta mjukvaruexperter som hjälper till inför lanseringen som beräknas starta i september. Bolaget har också fem egna servrar i Sverige för att hålla kontroll på information som sprids.

– Vi har konstaterat att vi hittills lagt cirka 12 000 utvecklingstimmar på detta. En stor skillnad är också att detta har skapats av patentfolk medan andra jobbar med en sökbar databas. Vi har det tekniska kunnandet och har skapat en affärsstrategisk databas istället för bara en sökfunktion.

Patentinformation innehåller mycket mer än bara teknisk information, sådant som kan ge dig ett stort försprång gentemot dina konkurrenter

IAMIP har belönats för sin innovativa verksamhet, bland annat var bolaget förra året en av mottagarna av VINNOVA´s utmärkelse till framtida tillväxtföretag. Dimitris Giannoccaro konstaterar att man sett vikten av att utnyttja patentinformation på ett mer affärsstrategiskt sätt.

– Ja, patentdatabaserna runt om i världen används idag väldigt sparsamt. På sin höjd används de till att söka efter patent som är relaterade till ens egna ansökningar och för att få en uppfattning om det totala antalet befintliga patent inom ett område. Patentinformation innehåller dock mycket mer än bara teknisk information, sådant som kan ge dig ett stort försprång gentemot dina konkurrenter, konstarar Dimitris och avslutar:

– Vi har inte slagit på stora trumman än men är i dialog med bland annat stora universitet i både Sverige och Norge. Just nu jobbar vi på att skapa instruktionsvideos och checklistor till mjukvaran. Användare kan vara enskilda forskare, uppfinnare, företag eller till och med andra patentbyråer. I september räknar vi med att rulla ut konceptet på allvar!