tumblr hit tracking tool

Näringsliv

Ett Mecka av gjuteriforskare

Av Anders Jarfors 2014-06-05
Gjutningen är betydande för den svenska ekonomin
KK-stiftelsen gör en sexåriga storsatsning på forskargruppen Material och tillverkning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Satsningen inleddes i början av årtiondet och har inneburit en snabb expansion för forskargruppen inom områdena materialegenskaper och tillverkningsprocesser.

Forskargruppen, som är mest specialiserad på gjutjärn och magensium- och aluminiumlegeringar, leds av professor Anders Jarfors vars bakgrund är från gjutning men som också har en bred exponering och har verkat inom plastisk bearbetning, pulvermetallurgi samt ytbeläggning.

Enligt Jarfors är ett viktigt element i framgången den nära industriella samverkan inom både forskning och utbildning som bedrivs. För att nå ut på ett effektivt sätt till industrin sker nära samverkan med Swerea SWECAST som är ett industriforskningsinstitut med fokus på gjuteritekniska frågor.

– Denna samverkan sker inom Casting Innovation Centre som är en gemensam virtuell samverkansplattform. Inom ramen för denna arbetar vi aktivt med dialog mellan forskare för att skapa nya industrirelevanta projekt samt söker medel tillsammans där vi kan få gemensam finansiering.

– Ett annat sätt att samverka är att använda varandras styrkor för industrinära forskning där Swetrea SWECAST ibland agerar som konsult för att undersöka uppskalning av labskale-försök till pilotskala genom att utnyttja det stora försöksgjuteri som finns vid institutet och som används innan industriförsök görs, berättar han.

Syftet med projektet är att på ett effektivt sätt implementera de senaste forskningsresultaten i undervisningen och att på detta vis stödja en effektiv kompetensutveckling av befintlig och framtida personal hos företagen

Samverkan med Swerea SWECAST inkluderar även utbildning där ett större utvecklingsprojekt för något som går under benämningen Gjutmagistern 3.0 pågår, finansierat av KK stiftelsen. Detta är ett projekt som skall utveckla lärare och kurser för on-line baserat lärande för både campus-studenter och industriaktiv personal.

– Syftet med denna aktivitet är att på ett effektivt sätt implementera de senaste forskningsresultaten i undervisningen och att på detta vis stödja en effektiv kompetensutveckling av befintlig och framtida personal hos företagen, säger Anders Jarfors, som också vill lyfta fram det faktum att de forskare som samlas inom Material och Tillverkning bildar en mycket stark grupp.

– Ja, exempelvis Professor Arne Dahle är en världledande forskare med lång verksamhet inom stelning och mikrostukturstyrning inom i första hand aluminiumlegeringar, och Professor Ingvar L Svensson har drivit fram möjligheten att simulera det mekaniska beteendet hos den gjutna komponenten från ax till limpa med start i materialet och gjutprocessen.

Forskarbladet har tidigare också presenterat Professor Attila Dioszegi som har en mångårig erfarenhet från Volvo som utvecklingsingenjör och som idag arbetar med frågor relaterade till hur gjutprocesser skall styras för att generera rätt mikrostruktur och form med ett minimum av defekter. Docent Salem Seifeddine har snabbt utvecklats till en mycket skicklig forskare inom aluminium området med fokus på mikrostruktur-modifiering genom tillsatser och värmebehandling.

– Jag vill också lyfta fram adjungerad Professor Peter Leisner, var forskning inom ytteknik är fokuserad på att kunna skapa självrengörande ytor på bland annat gjutgods, berättar Anders Jarfors.

Läs tidigare artikel om Material och tillverkning här