tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Energisystem under utveckling

Av Bahram Moshfegh 2014-02-20
Bahram Moshfegh, professor i energisystem
Avdelningen för energisystem bildades vid Linköpings Universitet 1980. Målet är att bidra till att utforma hållbara energisystem inom områdena nationella, regionala, kommunala och industriella samt byggnader och forskningen har hittills genererat hela 52 akademiska avhandlingar.

– Ja, förutom själva forskningsarbetet så utbildar och fortbildar vi också ingenjörer, civilingenjörer, licentiater och doktorer med bred kompetens inom energisystemområdet.

Vi har också ett tätt samarbete med näringsliv och offentlig sektor, berättar Bahram Moshfegh, professor i energisystem och ämnesföreträdare för avdelningen Energisystem, som tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på universitetet.

Bahram kom till Linköpings Universitet 1986, disputerade -92 och fick sin docentexamen -98. Ämnesföreträdare på Energisystem blev han i samband med att han blev professor 2001.

Forskargruppen studerar både tillförsel- och användarsidan av energisystemet och förutom huvudinriktningarna nationella, regionala, kommunala och industriella energisystem samt även byggnaden som energisystem är avdelningen är dessutom aktiv i den tvärvetenskapliga forskarmiljön Program Energisystem där energisystemet studeras från olika synvinklar.

Styrd kylning av stål

Ett bra exempel på den täta aktiviteten är att avdelningen nyligen gick ut med nyheten att Energimyndigheten beviljat miljonstöd till professor Bahram Moshfegh för att utveckla ett nytt koncept för kylning av stålprodukter.

Målet är att systemet ska ge ökad flexibilitet vid styrning av kylförloppet och därmed bättre möjligheter att styra stålets egenskaper. Företagen Ovako AB, Höganäs AB, SSAB och Jernkontoret kommer att delta i projektet.

– Ja det stämmer och det är mycket spännande. Jag har lovat att utveckla kylteknik som snabbt sänker temperaturen från 900 grader till 550 på 100 sekunder, på 20 sekunder eller till och med på 3 sekunder, för att ge stålet den ideala kombinationen av egenskaper, säger han.

Med vår metod tar vi snabbt tillvara på överskottsvärmen och produktionstiden snabbas upp eftersom stålet inte behöver ligga på svalbäddar lika länge

Tekniken, så kallad Impinging Jet, har använts i många år för att kyla elektronik-komponenter, glas eller gasturbiner, men har aldrig tidigare testats inom stålindustrin. Enkelt uttryckt går tekniken ut på att det heta stålet förs in i en tunnel där det där det ur en mängd specialtillverkade dysor sprutar jetstrålar med kall luft eller ett annat medium för snabb nedkylning av ytan.

Produktionstiden snabbas upp

– Med vår metod tar vi snabbt tillvara på överskottsvärmen och produktionstiden snabbas upp eftersom stålet inte behöver ligga på svalbäddar lika länge. Eftersom kylningen kan styras exakt så kan vi också påverka stålets egenskaper, konstaterar Bahram.

Det kommer att byggas två prototypanläggningar upp, en hos Ovako i Hofors och en hos Höganäs, för att bevisa att tekniken fungerar även i industriell skala.

Projektet ”Kylning av stål med Impigning Jet är fyraårigt, har totalt en budget på 10 miljoner, och drivs via stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Bahram, som driver projektet tillsammans med en doktorand och några seniora forskare på avdelningen för energisystem, tror att projektet kommer att ros i land.

– Absolut, inte minst för att vi i projektet har tillgång till hela det industriella nätverket, säger han.