tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

"En världsunik samling gjutprofessorer"

Av Anders Jarfors 2013-10-30
Anders Jarfors
Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling beviljade för tre år sedan en storsatsning på en forskarprofil, vilket gav forskargruppen Material och tillverkning vid Tekniska Högskolan i Jönköping finansiering i sex år för att expandera sin forskning kring materialegenskaper och tillverkningsprocesser för särskilt gjutna material.

– Vi är allra mest specialiserade på gjutjärn och magnesium- och aluminiumlegeringar. Och ja, satsningen har inneburit att vi expanderar snabbt och vår grupp utökas ständigt med fler personer, berättar Anders Jarfors (foto), professor och forskningsledare på Material och tillverkning, om forskargruppen som idag består av 5 professorer, och som med docenter, forskare, post docs och doktorander blir ett 30-tal personer.

Forskningsmiljön Material och tillverkning gick tidigare under namnet komponentteknologi men bytte till nuvarande namn som ett resultat av att det numera är mer materialfokus i forskningen än tidigare. Forskningsarbetet baseras på experiment i laboratoriet och i industrin och studierna utförs inom områden som kinetik för omvandlingsfaser genom värmeanalys, kopplingar mellan mikrostrukturer och mekaniska egenskaper, fraktografi och strukturmekanik.

Vikteffektiva material

Syftet med forskningen är i många fall att utveckla kunskap om kritiska förhållanden som kan utgöra en bas för matematisk modellering och simulering.

– Ja, i vårt samarbete med gjutgodsanvändare arbetar vi med hela kedjan, från idé och analys av förutsättningar till simuleringsprocess och provkörning. Vi tittar på lokala materialegenskaper, som är mycket varierande, och optimerar dessa och dess form. Ett viktigt resultat av detta är att materialen i slutändan blir mer viktoptimerade, förklarar Anders Jarfors.   

Anders kom till Tekniska Högskolan i Jönköping för två år sedan, då närmast från Singapore Institute of Manufacturing Technology. Det täta samarbetet med såväl stora som mindre och lokala företag mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och även inom branschen ser han som en stor fördel.

– Absolut. Det är lika viktigt och utvecklande att samarbeta med alla förekommande typer av gjutgodsanvändare och tillverkare. Bland det drygt 15-tal företag som vi samarbetar tätast med finns såväl lokala gjuterier som svenska storbolag som Volvo och Husqvarna men även internationella jättar som kinesiska telecom-jätten Huawei, med över 140 000 anställda, berättar Anders Jarfors och fortsätter:

– Vi arbetar också i nära dialog med exempelvis Svenska Gjuteriföreningen och Swerea|SWECAST genom vårt samarbetsorgan Casting Innovation Centre (CIC). Inom ramen för CIC har vi också sjösatt en utbildningssatsning, Gjutmagistern 3.0 som handlar om online-utbildningar för industrin och där 15 företagspartners ingår.

Det är lika viktigt och utvecklande att samarbeta med alla förekommande typer av gjutgodsanvändare och tillverkare

Samproduktion gynnar näringslivet

En viktig del av framgången med forskningen på Material och tillverkning i Jönköping är enligt Anders Jarfors att det i finansieringen från KK-stiftelsen ingår ”krav på samproduktion”, dvs. att krav på såväl en ständig dialog med de samarbetande företagen som på användning av forskningsresultaten hos dessa, ingår i finansieringsavtalet.

– Det här är ett mycket fördelaktigt arbetssätt som inte existerade så sent som på 90-talet och som kommer att gynna svenskt näringsliv framöver, konstaterar Anders Jarfors som ser med tillförsikt på framtiden:

– Ja, vi är lite av ett gjuteriernas Mecka med ett stort antal gjuterier i närområdet. Vi är också en världsunik samling gjutforskare här i Jönköping, fler finns inte någonstans i hela världen. Vi finns redan på världskartan men om ett par år räknar vi med att ha satt ännu större fotavtryck!