tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

En pionjär inom lasermedicin

Av Mats Holmström 2015-03-06
Lars Hode
Lars Hode är en av lasermedicinens förgrundsfigurer i Sverige. Han är en sann pionjär, främst inom medicinsk laserterapi, internationellt kallad LLLT (Low Level Laser Therapy), och med vilken man behandlar rörelseorganens sjukdomar.

– Jag är fysiker i grunden och har forskat inom lasertillämpningar inom området hologram-interferometri. Optik och lasertillämpningar är alltså min specialitet från början, berättar Lars Hode, som grundade Irradia tillsammans med ytterligare sex personer den 28 november 1977. Detta med grundidén att utveckla analysinstrument.

– Ja, vi började med att utveckla ett analysinstrument som byggde på användning av ljus för att mäta ATP-halten i patientprover. Vi tillverkade också några instrument som vi sålde till ett par universitet men verksamheten somnade så småningom in av olika anledningar.

Efter något år kom Lars Hode i kontakt med en tidigare klasskamrat och bestämde sig efter det för att köpa ut de övriga delägarna ur företaget. Vid den tiden hade bolaget fått en order från Försvaret om utveckling av ett speciellt optiskt filter som skulle ingå i en utrustning i stridsflygplan som skulle identifiera hot i form av fientliga missiler.

– Det är viktigt att piloten får en varning om anfallande missil i god tid så att han kan vidta motåtgärder. Annars är oftast hans återstående minuter lätt räknade, berättar Lars Hode.

Detekterar akupunkturpunkter

En dag blev Lars kontaktad av en god vän, en fysikalisk kemist som arbetade med kvävelasrar. Han hade efter sin avhandling startat en firma som importerade starka lasrar för att skära i plåt med.

– Nu berättade han att en man från Holland var på besök och hade något spännande att visa. Jag bestämde mig för att träffa mannen, som visade mig ett instrument som innehöll en helium-neon- laser, något jag arbetat en hel del med men utan någon medicinsk anknytning. Han menade då att denna laser hade effekt på vissa medicinska problem genom att kunna påverka läkning, vilket var helt nytt för mig. Detta var i maj -83, berättar Lars Hode.

Efter mötet började Lars titta på forskning inom ämnet och det visade sig att det redan vid den tiden fanns en hel del studier att tillgå. Lars var dock själv mycket skeptisk till att "vanligt" HeNe-laserljus skulle kunna ha medicinska effekter.

– Det fanns också en sak som konfunderade mig under mötet med holländaren. På instrumentet fanns, förutom en helium-neon-laser med optisk fiber, även en elstimulator och en akupunkturpunktsdetektor. Akupunkturpunkter trodde jag inte man kunde detektera fysiskt, men holländaren visade att man elektriskt kan hitta punkter på huden där hudens elektriska ledningsförmåga är större och instrumentet gav larm vid kontakt med dessa punkter. Han menade att dessa sammanföll med akupunkturpunkter.

– Hudens elektriska ledningsförmåga är större vid dessa punkter för att där finns ett större antal små svettkörtlar. Rent vatten leder inte ström, men däremot de joner som bildas där det finns salter. Svett innehåller ju salter, men att detta sammanfaller med akupunkturpunkter var nytt för mig då. Händelsen ledde till att vi köpte in några instrument och lånade ut bland annat till en hudterapeut på NK som i sin tur hade kontakt med en hudterapeut i Vaasa som var erfaren på området. Irradia ställde sedan ut på hudterapeuternas riksförbunds kongress 1983.

Lasertyp som går djupare

Den medicinska lasern, som i branschen går under benämningen LLLT, har dock legat Irradia närmast om hjärtat från början. Det som till stor del tilltalar Lars och hans kollegor är att metoden har liknande mekanismer som växter. Växter växer även utan värme och skillnaden mellan kirurgisk, termisk laser och LLLT är just att LLLT inte bygger på värme utan endast laserljus.

Vi vet idag att laser påverkar foto-receptorer, alltså ljuskänsliga substanser som finns nästan överallt i kroppen, och att vissa av dessa är viktigare än andra. Vi vet också idag att mitokondrier har en mycket viktig roll och det finns många cellstudier på hur laserljus påverkar dessa celler

Några år senare kom det en ny lasertyp, en galliumarsenid-laser med våglängden 904 nm och med vilken man kunde behandla djupare liggande problem i rörelseapparaten. På dessa problem hade man inte sett någon större effekt med helium-neon laser hos Irradia så det uppfattades som mycket intressant. 

– Det här ledde till att vi började tillverka en sådan lasertyp, den är än idag vår favorit och i de medicinska lasrar vi tillverkar idag så är det en av de prober som finns på instrumenten för behandling av besvär i rörelseapparaten.

MID-lasern

1987/88 började Irradia att utveckla sin egen, medicinska laser som fick namnet MID-laser (Medical Intelligent Diode laser). Sedan den tiden har det funnits många företag som importerat och tillverkat instrument, men dessa har varit mycket enkla och flera av dem har försvunnit efter vägen och en stor del av importörerna har heller inte klarat sig. Det här har inneburit att Irradia idag är den enda tillverkaren av instrument för medicinsk laserbehandling i Sverige.

– Det stämmer, vi har haft en positiv utveckling som företag i takt med att marknaden blivit mer öppen och mottaglig. Det som har varit svårt är däremot att laserterapi inte accepterats av skolmedicinen.

Anledningarna till detta är flera, menar Lars Hode:

– Till exempel kommer metoden inte från USA vilket ofta är en nackdel i marknadsföringssammanhang. En annan, och betydande anledning är att man inte har förstått vad det är som egentligen händer. Det är en mycket komplex fråga och alltså något som är svårt att svara på när patienten frågar.

– Vi vet dock idag att laser påverkar foto-receptorer, alltså ljuskänsliga substanser som finns nästan överallt i kroppen, och att vissa av dessa är viktigare än andra. Vi vet också idag att mitokondrier har en mycket viktig roll och det finns många cellstudier på hur laserljus påverkar dessa celler.

1 000 användare i Sverige

Från början visste man dock inte detta och det har enligt Lars Hode också genom åren funnits instrument på marknaden som varit mindre bra och terapeuter som varit mindre skickliga. Det började också komma artiklar i tidningar i ett tidigt skede, artiklar som ofta var negativt vinklade. Många studier har heller inte tagit hänsyn till rätt parametrar i form av doser och andra parametrar, vilket försvårat acceptansen.

– Det har alltid funnits ett motstånd men vi har också tappat konkurrenter på det sättet. Idag har vi cirka 1 000 användare i Sverige och vi har också kunnat se att mycket har ändrats när det gäller uppfattningen av medicinsk laser. Det finns väldigt mycket studier gällande LLLT, under 2000-talet har det skett en markant ökning av acceptans och det har gått snabbare och snabbare, konstaterar Lars Hode.

Trots att metoden mött motstånd från skolmedicinen och den traditionella vården sedan den dök upp, så är Irradia idag den ledande leverantören, och enda tillverkaren av medicinsk laserutrustning i Sverige. Men Irradia har även andra ägg i sin korg.

– Vi tog ju också steget in i laserkirurgin. 1990 tillverkade vi vår första koldioxidlaser, som är en stark, kirurgisk laser. Detta höll vi på med i många år men lade ner tillverkningen när det började dyka upp instrument från Kina som var mycket billigare än våra egentillverkade, så vi insåg till slut att vi måste sluta med att tillverka dessa instrument själva vilket innebar att den grenen blev amputerad. Men vi kom sedan att börja med tillverkning av rubinlaser, som också är en stark, kirurgisk och termisk laser, främst använd för permanent hårreduktion, berättar Lars Hode.