tumblr hit tracking tool

Samhälle

En mötesplats för svensk forskning

Av Björn Stafstedt 2014-05-19
Foto: OIA.nu
InnovationskontorEtt vid Linköpings Universitet stimulerar och stöttar forskare att kommersialisera sina idéer och sin kunskap. För att ytterligare sprida de svenska forskningsresultaten har man startat en virtuell mötesplats för forskare, innovatörer och deras intressenter - Open Innovation Accelerator (OIA).

På OIA ska forskare virtuellt registrera sina resultat och erbjuda företag, entreprenörer, landsting och andra intressenter att på ett enkelt sätt hitta dessa.

– Vad som började som ett projekt utvecklades till marknadsplats på nätet eftersom intresset visade sig vara mycket stort, berättar Maria Swartz, projektledare OIA, och fortsätter:

– Universitet och enskilda forskare har fått ökat tryck på sig att få ut resultat. Det kändes därför viktigt, initialt för oss i Linköping, att utveckla ett snabbt och enkelt sätt presentera idéer och snabba på vägen “till nytta”. Under utvecklingen har vi fått reaktioner som gör att vi inser att denna tjänst inte borde begränsas bara till oss i Linköping utan i förlängningen kan vara en mötesplats för hela Sveriges forskare.

Open Innovation Accelerator fungerar så att man som intressent registrerar sig på portalen och sedan kan prenumerera på det forskningsområde man är intresserad av och automatiskt få meddelande när någon av forskarna registrerat något nytt inom respektive område. Forskarna i sin tur kan antingen registrera sina forskningsresultat själva, eller ta hjälp av InnovationskontorEtt och dess affärsutvecklare med detta.

– Ja, forskarna kan lägga in sin information själva men allt måste godkännas av oss. Det måste exempelvis vara konkreta forskningsresultat, och nyttan med resultatet måste vara tydligt beskriven. Dessa kriterier diskuteras ofta med våra affärsutvecklare.

OIA kan jämföras med LinkedIn eller varför inte Blocket, dvs. att kontakten mellan parterna kan ske automatiskt och virtuellt men vi kan också agera ”mäklare” i processen, man väljer själv vad man har behov av

– Det här är ett sätt att direkt nå existerande företag och entreprenörer med sina forskningsresultat eller idéer. Stora företag har exempelvis ofta specifika personer som har i uppgift att ha god kunskap om den senaste forskningsutveckling inom bolagets respektive område. Genom OIA kan dessa företag få en överblick över nya idéer som passar in i deras pipeline, förklarar Maria Swartz.

Maria Swartz påpekar också att den nya portalen inte utesluter den hjälp som InnovationskontorEtt erbjuder såväl forskarna som intressenterna sedan tidigare.

– Nej, våra affärsutvecklare är fortsatt tillgängliga och kontaktas ofta för att hjälpa till med till exempel affärsstrategi,inspiration och stimulans, avtalsskrivning, publicering, licensfrågor, affärsplaner eller bolagsbildande.

– OIA kan jämföras med LinkedIn eller varför inte Blocket, dvs. att kontakten mellan parterna kan ske automatiskt och virtuellt men vi kan också agera ”mäklare” i processen, man väljer själv vad man har behov av.

Forskningsresultaten och idéerna på OIA kan såväl ha både rent kommersiella intressen, som patent och mjukvaror, som även exempelvis information om nya material. Sedan starten har man testat OIA i mindre
skala för att försäkra sig om att exempelvis den viktiga prenumerationsdelen fungerar som den ska. Målet är dock att det här ska bli hela Sveriges angelägenhet.

– Ja, vi som startat det här vill ha med hela Sveriges innovationskontor. Vi vill ha en nationell plattform för att ytterligare sprida svensk forskning, avslutar Maria Swartz.