tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

En kunskapsbrygga mellan industribolagen

Av Carina Schultz 2013-11-05
Forskning sker i nära samarbete med industrin
Hur kunden upplever en produkt genom det visuella och känslomässiga intrycket har stor betydelse. Inte minst i bilindustrin. Inom temaområdet Perceived Quality vid Wingquist Laboratory på Chalmers utvecklar man bland annat metoder och verktyg som visualiserar och simulerar variation i delningslinjer på produkten, i syfte att kunna utvärdera och anpassa bilens kommande utseende.

Casper Wickman, technical leader på Volvo Car Corporation, är också temaledare området Perceived Quality vid Wingquist Laboratory, ett resultat av att han kom som industridoktorand till Volvo Cars kring millenniumskiftet.

– Jag tog min doktorsexamen 2005 och började sedan implementera min forskning på Chalmers. Efter att ha arbetat som teknisk expert ett antal år är jag sedan två år tillbaka technical leader på Volvo Car Corporation och har under åren byggt upp samma område på Chalmers.

I slutändan handlar vårt arbete om att förstå vad kunden vill ha och sedan också kunna optimera detta för olika marknader

Att förstå vad kunden vill ha

Något som underlättat implementeringen av konceptutvecklingen inom Perceived Quality är det faktum att Casper Wickman 2008 anställdes på 10 procent av Wingquist Laboratorys föreståndare Rikard Söderberg. Detta utöver heltidstjänsten som teknisk ledare på Volvo.

– Det har varit ett mycket bra och effektivt upplägg med delad anställning. När Perceived Quality blev ett aktivt forskningsfält på Chalmers 2011 tillfrågades jag om att bli temaledare och tillsammans med forskargruppen titta på metoder, verktyg och processer inom temat, berättar Casper Wickman, och fortsätter:

– I slutändan handlar vårt arbete om att förstå vad kunden vill ha och sedan också kunna optimera detta för olika marknader. Modellen med en deltidsanställning har med åren utvecklats till ett industriellt post doc-program. Målet sedan start har för mig varit att bli docent inom området och att uppnå 100 procent synergieffekt med forskning och industri. Nu har också en doktorand anställts, som kommer koncentrera sig helt och hållet på kundförståelse och finansieras av Chalmers.

Core values

En första studie pågår inom Perceived Quality, bland annat i samarbete med Volvo Lastvagnar, där kopplingen mellan core values och produktegenskaper undersöks ur ett industri- och kundperspektiv.

– Ja, och det faktum att Volvo Lastvagnar är med har gett oss en helt annan syn på verksamheten, vi har ett mycket bra samarbete med dem.

Med industrin anordnas även workshops där vi berättar hur vi jobbar och utbyter erfarenheter – målet är att fungera som en kunskapsbrygga mellan industribolagen. Att titta på området från ett akademiskt håll är ett mycket effektivt arbetssätt, konstaterar Casper Wickman.