tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Elfordon väcker starka reaktioner

Av Martin Hagwall 2016-11-09
Svenskt hybridfordonscentrum är ett nationellt kompetenscentrum. De arbetar med utveckling av el- och hybridfordon för fordonsindustri, ledande högskolor och myndigheter till en arena för forskning.

Den 7:e maj anordnade SHC en konferens med namnet Framtid på väg i Göteborg. Representanter från Scanias, Volvo PVs och AB Volvos högsta ledningar såväl som internationella experter och svenska forskare talade om olika aspekter kring el- och hybridfordon.

Mot slutet av en intressant dag presenterades en genomgång av det tre temaområden som forskningsverksamheten vid SHC är uppdelad i.

Systemstudier och verktyg: Bo Egardt, professor vid Chalmers tekniska högskola, talade om helhetsbilden gällande förnybara bränslen, ny teknik, infrastruktur, samhällsplanering och utbildning. Vikten av samordning mellan de olika komponenterna underströks. Han nämnde även studentprojekt där inte bara tekniken kring hybrid- och elfordon, utan även flexibilitet gällande design och användningsområden, låg i fokus för forskningen.

Namnkunnig professor

Elektriska maskiner och drivsystem: Mats Alaküla, professor vid Lunds universitet, gav en bild av utmaningar på längre sikt med befolkningsökning, energiförsörjning och miljöfrågor. Han berättade om utmaningar med elfordon och hur det bl.a. forskas kring fordon med laddare integrerad med motorn, vilket kan minska kostnader och öka prestandan.

Energilagring: Göran Lindbergh, professor vid KTH, talade om forskning kring batteriteknik och problem med batteriers kostnad, vikt och volym, vilket hittills har begränsat introduktionen av elfordon i stor skala. Forskning kring litiumbatterier, den elektrokemiska processen, säkerhetsfrågor, nya material och ökad prestanda var andra ämnen som avhandlades.