tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Effektiv diagnos av Alzheimers sjukdom

Av Titti Ekegren 2013-10-11
Stina Syvänen (mitten i bild) är projektledare vid Uppsala Berzelii Centre med inriktning på forskning kring Alzheimers sjukdom och PET imaging, tekniken som gör det möjligt att visuellt se och mäta mängden plack i hjärnan på alzheimers-patienter.

Stina Syvänens bakgrund är att hon läste kemiteknik i Uppsala 1997-2003 och sedan doktorerade i farmakokinetik vid Uppsala universitet 2008. Farmakokinetik handlar om hur läkemedel distribueras i kroppen.

– Efter min doktorsexamen arbetade jag som post doc vid universitetet i Leiden, Amsterdam Centre for Drug Development, i Holland. Mitt arbete där ingick i det stora, EU-finansierade projektet EURIPIDES, som syftade till att utveckla PET-ligander för diagnos av epilepsi. Jag stannade i Holland till början av 2012 och började som projektledare vid Uppsala Berzelii Centre i slutet av året, berättar Stina Syvänen.

Fyra projekt i samarbete

Inom temaområdet Alzheimers sjukdom driver Uppsala Berzelii Centre fyra stora projekt, varav Stina leder ett, dvs. det med inriktning på Alzheimers sjukdom och utveckling av tekniken PET imaging. PET-tekniken (positron emissiontomografi) gör det möjligt att visuellt se och mäta mängden plack i hjärnan på patienter med Alzheimers sjukdom.

Vid en undersökning tillförs en radioaktiv molekyl, en så kallad PET-ligand, och med hjälp av en PET-kamera och en dator alstras en tredimensionell bild av PET-ligandens distribution i kroppen.

– Ja, och det vi utvecklar är just PET-ligander, som binder till de ämnen man letar efter och därmed enkelt uttryckt bestämmer vad kameran ska visa. Vårt arbete är tvärvetenskapligt och innehåller såväl mycket teknik som kemi, samtidigt som vi måste förstå det biologiska systemet, konstaterar Stina Syvänen.

Fyra forskare på heltid

Stina Syvänens projektgrupp består av fyra personer som arbetar heltid, förutom projektledare arbetar en post doc, en doktorand och en forskningsingenjör. Man anlitar också studenter som hjälper till i projektet.

En viktig aspekt av forskningsarbetet är att de olika projekten integrerar med varandra, dvs. att forskarna utbyter erfarenheter, samarbetar och utvecklas tillsammans. Stina Syvänens projektgrupp samarbetar också med projekten inom temaområdet kronisk smärta.

– Absolut är det så. Uppsala Berzelii Centre fungerar därmed också som en väldigt bra plattform för unga forskare att få kontakt med varandra, utvecklas och ta vidare steg i karriären, konstaterar Stina Syvänen och avslutar:

– Som ung forskare är det oerhört viktigt att få vara med i sådana här sammanhang, att villkorslöst få diskutera sina egna projekt och utbyta erfarenheter med andra. Det gör att man växer som forskare och skaffar sig nyttiga erfarenheter för framtiden.

Läs också "Forskningen förankras i den kliniska verkligheten"