tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Doktorand vid Jönköping University får pris

Av Anders Jarfors 2016-10-21
Baiwei Zhus arbete uppmärksammas och han kommer att få träffa professor Flavio Deflorian
Baiwei Zhu tilldelas ”EUROCORR Young Scientist Award”. Priset får han för sitt arbete inom optimering av Al-legeringar, gjutning och anodisering för komponenter med hög värmeledningsfömåga.

”EUROCORR Young Scientist Award” utdelades första gången under 2016 av European Federationen for Corrosion (EFC). Syftet var att stimulera interaktion och samverkan inom gemenskapens internationella korrosion genom ekonomiskt stöd till yngre forskare att besöka och interagera med korrosionsexperter utomlands. Baiweis, som forskar om anodiserbarhet hos gjutbara A-lSi legeringar, kommer att besöka Prof. Flavio Deflorian och stärker därigenom samverkan mellan Jönköping University och University of Trento.

Tvärvetenskaplig forskning

Baiweis arbete vid avdelningen för material och tillverkning, är en viktig länk mellan gjutning som produktionsprocess och ytbeläggning. Forskningen har visat den starka länken mellan den gjutna mikrostrukturen och dess inverkan på anodiseringsskiktets utseende och kvalitet. Grunden för Baiweis arbete är ett tydligt exempel på ett holistiskt och tvärvetenskapligt synsätt, med syftet att utveckla en Al-Si legering genom att optimera gjutning och anodisering.

Som teknologi spelar anodisering stor roll för komponentens livslängd och forskargruppen vid Jönköping University har nyligen förstärkts genom en ny docent, Caterina Zanella. Detta bidrag är de första resultaten av arbetet som utförs i kombination med den redan etablerade forskningen i gjutning som sker med starkt stöd från KK-stiftelsen inom projektet CompCAST.