tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Digitalt verktyg ska motivera till långsiktig träning

Av Lars Kristén 2014-06-04
Karin Weman-Josefsson
En trafikolycka förändrade livsmönstret för Karin Weman-Josefsson i dag forskare vid Högskolan i Halmstad. För att komma tillbaka krävdes lång rehabilitering, en livsstilsförändring som också ledde till studier i idrottsvetenskap. I dag forskar hon i ämnet motivation till motion vars mål är ett digitalt verktyg där den personliga motivationen står i fokus – allt för att träningen ska få ett långsiktigt perspektiv.

Trafikolyckan blev startskottet för nya tankar hos Karin Weman-Josefsson. Hon tvingades förändra sin livsstil för att ha en chans att komma tillbaka. I samband med att hon förändrade sitt livsmönster ökade intresset kring frågor som rör motivation och träning och vad som påverkar människor att göra livsstilsförändringar som består.

Hon märkte hur människor lämnades ensamma i att skapa nya beteende- och livsstilsmönster kring träning och hälsa. Forskning på området visar också att hälften av alla som börjar träna slutar inom 3-6 månader.

Med insikt i hur svårt det är för människor att förändra vanor och att långsiktigt hålla fast vid nya mönster började tankar på motivation till träning växa fram. Funderingarna ledde fram till det som hennes avhandling handlar om i dag, nämligen vilka strukturer som motiverar livsstilsförändringar.

Digitalt verktyg

Avhandlingen syftar till att ta fram ett digitalt verktyg, baserat på Karins kunskap som beteendevetare och där andra forskare står för interaktionsdesign och innovationskunskap – allt för ett fullgott verktyg. Inom kort kommer en digital prototyp att testas på två företag i hälsobranschen Tappa Service AB och Hälsoprofilinstitutet och i samarbete med deras befintliga kunder.

- Företagen är verksamma inom e-hälsa och erbjuder hälsotjänster via nätet. Genom vårt digitala verktyg som kartlägger den personliga motivationen ska en beteendeförändring eller en viktnedgång motiveras genom information och ett gediget motivationsverktyg, säger Karin.

Motivationsverktygen syftar till att förstå sina egna motiv bättre utifrån en teoretisk grund

Karin berättar vidare att projektet baseras på en teori som heter självbestämmandeteorin. Den går ut på att människans psykologiska välbefinnande grundar sig i behovet att vi gör det vi vill göra och att vi har valmöjligheter.

Mår bra av meningsfullhet

 - Vi människor mår bra av att göra saker vi gillar och som känns viktiga och meningsfulla. Den typen av självbestämmande motivation ger också mer hållbara beteenden, säger hon.

I självbestämmandeteorin tittar man på vilka prioriteringar som görs, varför de görs och på vilket sätt livet kan förändras genom att jag gör på det ena eller andra sättet.

 - Vi vill att målet med var och ens träning ska vara att må bra själv i det långa perspektivet, så att man inte tränar för andras skull, säger Karin. Mediabilden i dag spelar på yttre faktorer och det vill vi förändra.

Själva projektet är deltagarstyrt och personcentrerat och inledningsvis görs ett kvalitativt arbete som genom interaktionsdesign tittar på vad slutanvändaren har för preferenser. I projektet genomförs intervjuer och workshops och fram tecknas ett personporträtt anpassat till självbestämmandeteorin och beteendet.

 - Rent konkret kan verktyget exempelvis innehålla  hälsoinformation och motivations- och målsättningsverktyg. Deltagaren kan t.ex. få information om hur små förändringar kan bryta stillasittandet.  Motivationsverktygen syftar till att förstå sina egna motiv bättre utifrån en teoretisk grund. Det kan också handla om chat- eller forumsfunktioner eller möjlighet att fråga en expert.

Konceptet ska ha möjlighet att byggas in i andra kontexter eller i utbildningsprojekt.
 - Det har nyligen startats en e-hälsomyndighet som är en central samordnare för e-hälsa. Det vore därför bra om forskningsresultatet  kan anpassas till det de erbjuder och som ett stöd i att hjälpa människor att klara av att göra de förändringar som de vill göra, avslutar Karin entusiastiskt och tillägger att det här bara är början på hur ett digitalt verktyg för motivation kan användas.