tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

”Det är som att fånga in ett moln”

Av Stefan Andersson 2015-03-11
Terins tror att fler kommer att införa hjärnstamsaudiometri som ett beslutsstöd
Objektiva mätdata underlättar ställandet av diagnos. Psykiatrin skiljer sig från många andra områden genom att man i första hand förhåller sig till vad patienten själv upplever snarare än information som inhämtas med hjälp av teknisk utrusning.

Mats Lindström arbetar både som överläkare och som lektor på Lunds universitet och han menar att arbetet med att genom intervjuer och samtal fånga in en människas personlighetsstruktur och ställa en diagnos är lite som att ”fånga in ett moln”.

 – Eftersom det är så mångfacetterat brukar jag likna det vid att fånga i ett moln. Och det är ju omöjligt att fånga in ett moln. Men samtidigt är det en viss precision i det, för vi kan känna igen olika molntyper. Det finns ju fjädermoln och det finns stratocumulusmoln och så vidare och de känner vi ju igen. Även om inget moln är likt det andra så kan vi känna igen kategorier. Där har vi hyggligt bra precision, förklarar han.

Lindström menar vidare att biologiska, psykologiska och sociala faktorer kan påverka funktionsnedsättningens uttryck och konstaterar att man kommit längre i utvecklingen för att förstå de psykiska och sociala faktorerna än de biologiska.

Även Tommy Lewander, docent inom experimentell psykiatri vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet, ser värdet i biologiska tester inom psykiatrin:

 – Intervjuerna är det enda vi har att gå efter och då beror det ju på vad patienten talar om. En del håller ju tyst om sina symptom, så det kan ju vara svårt att få fram. Så det man letar efter är ju att få mer biologiska tester t.ex. hjärnstamsaudiometri, men även blodprov, urinprov eller dna-prov som ger stöd för den kliniska diagnosen och det kallar man för biomarkörer. Och det är det man letar efter.

När man använder de här kriterierna på vårt Uppsala-material, så föll det ut med hög träffsäkerhet

Just hjärnstamsaudiometri är en metod där man hittat intressanta samband. Metoden innebär att man mäter hjärnstammens aktivitet medan patienten hör en speciell typ av klick-ljud i ett par hörlurar. I en studie i Lund har man hittat kriterier för att tolka audiogrammen och visat att individer som lider av ADHD och schizofreni uppvisar en annan typ av mönster än friska personer man jämfört med.

I Uppsala gjordes senare en blindad studie för att validera resultaten från Lund-studien och den startade som ett doktorandprojekt med Tommy Lewander som handledare.

 – När man använder de här kriterierna på vårt Uppsala-material, så föll det ut med hög träffsäkerhet, berättar han.

Resultaten har tidigare offentliggjorts på kongresser och en preliminär publikation har gjorts, men just nu arbetar han för fullt med att färdigställa en publikation som kommer att komma ut under 2015.

 – Jag tror att det kommer att väcka ett stort intresse för att fortsätta att följa vad metoden kan göra, menar Lewander.

En annan som tror att publikationen kommer att ge upphov till ökat intresse för metoden är Martin Terins, VD för bolaget SensoDetect som under tio år verkat inom hjärnstamsaudiometri.

 – Att den här publikationen kommer ut innebär såklart ytterligare validering för metoden och vi tror att det kan göra att fler tar steget och inför hjärnstamsaudiometri i verksamheten som ett objektivt och patientvänligt beslutsstöd, analyserar Terins. Psykiatrin ropar efter biologiska markörer som ett komplement till säkrare diagnostisering inte minst när det gäller att tidigare kunna identifiera eller utesluta samsjuklighet, avslutar Terins.