tumblr hit tracking tool

Samhälle

Det är inte kärlek när sex blir en drog

Av Mats Holmström 2013-10-16
Erik Sundby, Verksamhetsansvarig för DBK
Tack vare internet har sexberoende blivit allt vanligare främst bland män men, alltfler kvinnor berörs vilket kan leda till att livet havererar både för den som drabbas och för den närmaste omgivningen.

Det går dock att få behandling av specialister. Erik Sundby är psykoterapeuten som startade en självhjälpsgrupp för sexberoende när han själv hade nått botten och ingen hjälp fanns att få.

Det tog ett år innan den förste besökaren kom. Idag är Erik verksamhetsansvarig för DBK(Diagnos och Behandlingskliniken) i Stockholm där man sedan 2004 har hjälpt 2 400 patienter. Erik, som själv sökte sig till en oförstående öppenvård för sitt missbruk, påtalar att problemet är att vi i Sverige saknar kompetens. Han har därför utbildat sig under tre år i USA där man har 30 års erfarenhet av metodik och behandling.

Det är svårt att tala om sexberoende eftersom ämnet är så tabu och kanske är det därför många människor vet så lite om det. Precis som alla beroenden, handlar sexberoende om att disassociera eller avskärma sig genom att gå in i ett frånkopplat tillstånd för att överleva då man inte kan komma vidare i ett olöst trauma. En hypotes är att det finns tre kategorier av beroende som går in i varandra; kemiskt beroende av alkohol och droger, beteendemässiga beroenden av spel,shopping, träning och arbete där man har behov av att sätta igång hjärnans belöningssystem samt närings-och njutningsberoende där naturliga behov av mat och sex löper amok.

Precis som det är i ett kemiskt beroende där det uppstår en kärleksrelation mellan exemplevis alkoholisten och alkoholen med en påföljande sinnesförändring, är sexberoende en sjuklig tillit till sinnesförändrande uppleverlse som stör en persons normala liv till den grad att man är villig att offra allt.

En av orsakerna till den här sortens tvångsmässiga beteende är de dysfunktionella anknytningsmönster man bär med sig från uppväxten. De kommer från miljöer där beroende redan funnits, stela familjesystem med regler där man anpassat sig efter föräldrarnas krav och behov samt oengagerade familjesystem där föräldrarna varit fysiskt men inte känlsomässigt närvarande.

Det är inte helt enkelt att dra en gräns mellan ett normalt sexuellt beteende och ett sexberoende; att säga att alla som porrsurfar har en beroendeproblematik är som att säga att alla som går på krogen är alkoholister. De kriterier man använder sig av handlar om tvångsmässighet, att man försökt sluta men inte klarat av det och att man förlorat tid som man borde ägnat åt andra aktiviteter som jobb och familj.

De sexberoende som har identifierats graderas enligt en skala beroende på vilka negativa konsekvenser man åsamkar sig själv eller andra manniskor. För sexberoende personer kan man säga att dessa beteenden handlar om en oförmåga att vara sårbar och att man söker bekräftelse och uppmärksamhet på sina egna villkor.

Tillfrisknande från sexberoende handlar inte om att sluta med sex utan att komma tillrätta med ett missförhållande. Detta är ingen lätt resa att göra, vare sig för den som är beroende eller de anhöriga. Det räcker inte med att behandla enbart den som är beroende, även partnern behöver hjälp eftersom det finns mycket tvångsmässiga band i den är typen av relationer.