tumblr hit tracking tool

Samhälle

Den medberoende behöver också hjälp

Av Thomas Ristrand 2014-05-15
Missbrukarens partner är automatiskt medberoende och i lika stort behov av behandling, säger Thomas Ristrand och Boine Josefsson på Absolutions
Som medberoende är den största utmaningen att släppa ansvaret för den andra. Det konstaterar Boine Josefsson, samtalsterapeut och gruppledare på Absolutions i Stockholm, en klinik för behandling av sex- och relationsberoende.

Ofta är den medberoende själv som kontaktar kliniken, det är enligt klinikchef Thomas Ristrand ungefär lika vanligt som att det är den utagerandes arbetsplats som börjat upptäcka att det finns ett problem. Det första hindret som den medberoende, oftast kvinnan i relationen, då ofta möter är upptäckten att det inte löser problemet att få sin partner till behandling.

Beteende kopplat till partner

– Man ser inte sitt eget liv och beteende som kopplat till sin partners beroende. När man som medberoende kommer hit för behandling upptäcker man att man är offer för sin partner och förlorat sig i sig själv. Ibland tas kontakten med oss när man precis upptäckt sin partners beteende, dvs. i chocktillstånd, andra gånger kan det ha varit en gång i raden av händelser som fått bägaren att rinna över, berättar Thomas Ristrand, och fortsätter:

– Man tappar bort sig själv fullständigt som medberoende, att sätta sig själv i första rummet, och man till och med skyddar och täcker upp för sin partner. Man tar på sig skammen för vad partnern hållit på med.

Värdet av grundterapi

Boine Josefsson påpekar att värdet av gruppterapi är lika stort för den medberoende som för den utagerande i relationen.

– Ja, det är igenkänningsfaktorn i andra medmänniskor som mår på samma sätt som är nyckeln. Till slut går det inte att värja sig för lättnaden att man inte är ensam, säger han.

Det förekommer även att den medberoende inte lyckas få sin partner till behandling, åtminstone inte till en början. Dessa medberoende rekommenderas då att gå på behandling själva för att få med sig sin partner i ett senare skede. Behandlingen för båda parter går nämligen ut på samma principer.

Båda bör gå behandlingen

– Det vanligaste är absolut att båda i relationen går behandlingen men vi har också några kvinnor som går på behandling själva. I de fall dessa senare får med sig sin partner i behandlingen kan oftast problemet lösas, men lyckas de inte med detta är risken stor att relationen tar slut, berättar Thomas Ristrand.

Såväl bakgrunden till problemet som behandlingsprincipen för den medberoende är samma som för partnern, berättar Thomas och Boine. Man behöver se var man befinner sig i relationen och ju mer man kan se av sitt eget beteendemönster, ju mer kan man befria sig.

– När man upptäcker att ”det här är inte jag”, det är då processen börjar, konstaterar Boine Josefsson.

det börjar med en ”chockfas” för den som behandlas, sedan känner man att man börjar få koll och känner trygghet i de fasta tiderna som gruppterapin innebär och man kan öppna sig allt mer. Efter detta kommer oftast en väldigt tung period som varar cirka 3-6 månader

Behandlingen på Absolutions börjar alltid med en primärfas där de utagerande beroende och medberoende behandlas för sig med gruppterapi och enskilda samtal. I nästa fas sker behandlingen i blandade grupper och man har under hela processen upggifter med sig hem som till stor del handlar om att skriva anteckningar om sin utveckling.

Chockfasen

– Ja, det börjar med en ”chockfas” för den som behandlas, sedan känner man att man börjar få koll och känner trygghet i de fasta tiderna som gruppterapin innebär och man kan öppna sig allt mer. Efter detta kommer oftast en väldigt tung period som varar cirka 3-6 månader, berättar Thomas och Boine och avslutar:

– Det är då man upptäcker att man ska skilja sig ifrån något som varit en så stor del av ens personlighet. Det kan vara mycket tungt att släppa detta för gott, man ser bara vad man förlorar under denna fas. Att sedan bli helt fri från beroendet är en process som tar i genomsnitt cirka två år, och det gäller båda parter i relationen.