tumblr hit tracking tool

Samhälle

”Den breda utbildningen passar mig perfekt”

Av Lars Kristén 2014-03-13
Jessica Arvidsson doktorerar inom området Hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad
Doktoranden Jessica Arvidsson flyttade nyligen över till CVHI's miljö Hälsa och livsstil. Den startade i januari i år på Högskolan i Halmstad. Jessica är anställd som doktorand på CVHI sedan 2011, men var tidigare inskriven på Örebro Universitet där hon studerat handikappvetenskap, ett av de tre områden som Hälsa och livsstil innehåller.

– Mig passade det väldigt bra att högskolan i Halmstad nu har rätt att utfärda forskarexamen inom detta område. Dels rent logistiskt då jag bor i Båstad och har små barn, men jag ser även bredden som den  nya utbildningen innebär, i form av områdena handikappvetenskap, omvårdnad och psykologi med inriktning idrott, som en stor fördel, berättar Jessica.

Översikt av LSS-insatser

Jessica har i grunden magisterexamen i statsvetenskap från högskolan i Halmstad. Det var när hon funderade över att välja ämne till sin magisteruppsats som hon kom in på området handikappvetenskap.

– Ja, min tänkta handledare berättade att ett mail kommit från Länsstyrelsen som efterlyste en översikt av LSS-insatser (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Halland. Jag började jämföra kommuner och det visade sig bland annat att hur man utformade dessa insatser var väldigt olika bland Hallands kommuner. Det var så jag in på området och började intressera mig på allvar, berättar Jessica som efter sin magisterexamen jobbade som projektsekreterare på Högskolan i Halmstad.

Sedan följde bland annat föräldraledighet i omgångar, alltmedan Jessica funderade på sina framtidsmöjligheter. I den perioden såg hon en annons om att man sökte ett en doktorand till högskolan i Halmstad.

– Jag bestämde mig för att söka. Jag känner mig väldigt hemma i huset och trivs väldigt bra här. Mitt projekt här finansieras också av ett privat företag (Misa) vilket känns kul. Jag antogs samtidigt på forskarutbildningen inom handikappvetenskap i Örebro 2011.

Vad händer efter särskolan?

I sitt doktorandprojekt på skolan följer Jessica 12 269 före detta  elever på gymnasiesärskolan och deras väg ut i arbetslivet. Projektnamnet är ”Särskolan - och sen?”

– Ja, idén till projektet att ta reda på vart man tar vägen efter särskolan, det finns nämligen inte mycket kunskap om detta sedan tidigare. Vi började med att begära ut offentliga handlingar i form av dessa elevers slutbetyg under åren 2001-2011. Redan där var det intressant då det visade sig att det i vissa fall inte fanns några upprättade betyg, konstaterar Jessica och fortsätter:

– Vi har sedan byggt upp ett eget register, baserat på personnummer, som kan kopplas till andra befintliga, som LSS-registret och LISA-registret som finns hos SCB, och därigenom kan man se hur många som gått vidare till exempelvis kommunala verksamheter, förvärvsarbete eller föräldraledighet. Genom att koppla ihop dessa register så skaffar man sig en bra bild.

jag vill gärna fortsätta att arbeta på samma sätt när utbildningen är klar. Jag tycker att fördelningen är bra även om mitt huvudfokus ligger på forskningsbiten

Jessica har i grunden en 80/20-tjänst på högskolan och räknar med att disputera i slutet av 2015. Hon ser flera värden i att ha flyttat över till den nya forskarutbildningen Hälsa och livsstil och hoppas på möjligheten att kunna fortsätta forska i kombination med undervisning också efter att utbildningen är klar.

– Ja, jag trivs som sagt utmärkt i den här miljön, gillar det något mindre formatet jämfört med universiteten och att det som sagt är en bredare utbildning, även benämningsmässigt. Och ja, jag vill gärna fortsätta att arbeta på samma sätt när utbildningen är klar. Jag tycker att fördelningen är bra även om mitt huvudfokus ligger på forskningsbiten. Det är vettigt och utvecklande att ha kvar en del undervisning då jag kan förmedla det jag kommit fram till under min forskning, avslutar Jessica Arvidsson.

Läs tidigare artikel om CVHI och den nya forskarutbildningen här