tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Cancerforskning med ny analysmetod

Av Erik Chorell 2014-11-03
Forskargruppen med Erik Chorell i spetsen är en ny analysmetod på spåren.
Ett nytt och unikt cancerforskningsprojekt pågår på Kemiska Institutionen vid Umeå universitet. Det är unga forskaren Erik Chorell som under sin post doc-period i USA blev involverad i ett projekt med syfte att hitta inhibitorer mot DNA polymeras delta (Pol delta).

Pol delta finns i våra celler och fyller en viktig roll för att kopiera människans DNA. Grunden till forskningsprojektet är det stora behovet av att undersöka nya strategier för att utveckla nya förbättrade läkemedel mot olika typer av cancersjukdomar med mindre biverkningar.

Erik Chorell studerar i sitt forskningsprogram inhibitorer (blockerare) av DNA polymeras delta och epsilon, samt utvecklar och förbättrar dessa. Målet med forskningsprogrammet är att undersöka potentialen i det outforskade målprotein för cancerterapi som Pol delta och en nyupptäckt domän i Pol epsilon utgör.

– Det stämmer. Framtidsdrömmen är ett nytt kemoterapeutiskt läkemedel med reducerade biverkningar. Realistiskt är att utvecklandet av aktiva och läkemedelslika föreningar mot DNA polymeras delta och epsilon kommer att visa att denna nya strategi är en bra väg att gå för att utveckla läkemedel mot cancersjukdomar med reducerade biverkningar, konstaterar Erik Chorell.

Kemiska föreningar

Erik doktorerade inom organisk kemi vid Kemiska Institutionen, Umeå universitet 2005-2010. Under sitt dryga år i USA som post doc arbetade han på ett labb med inriktning mot mikrobiologi och biokemi och ökade där sin förståelse för och sina möjligheter att studera kemiska föreningar och dess biologiska interaktioner.         

– Ja, det var en mycket spännande och utvecklande tid och det var också under den perioden jag kom i kontakt med professor Erik Johansson och den nya analysmetod som gjort det möjligt att i samarbete med Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU) testa så många som 17 500 små kemiska föreningar för att hitta inhibitorer av Pol delta, förklarar Erik Chorell och fortsätter:

– Det här har inneburit en unik möjlighet att designa och utveckla specifika inhibitorer mot DNA polymeras delta och epsilon för att undersöka potentialen i denna strategi från en kemoterapeutisk synvinkel, vilket är det jag arbetar med nu sedan forskningsprojektet beviljats och sjösattes för cirka ett år sedan.

drömmen är ju att nya läkemedel ska utvecklas ur detta, men det är givetvis något som tar lång tid

Cancerceller saknar ”checkpoints”

Grunden för att hitta kemoterapeutiska läkemedel med mindre biverkningar är att utkristallisera skillnader mellan cancerceller och friska celler för att på så vis specifikt kunna slå mot cancercellerna. Ett sådant exempel är vissa av de ”checkpoints” som celler har för att kontrollera att DNA replikeringen går som planerat.

– Enkelt uttryckt kan man säga att många cancerceller saknar ”checkpoints” för att upptäcka att de blockerats, av exempelvis en Pol delta inhibitor, medan de friska cellerna genast upptäcker att något har förändrats. Hypotesen är att cancercellerna då fortsätter processen vilket resulterar i celldöd medan friska celler avbryter celldelningen och därigenom överlever. Ett sätt att söka efter dessa inhibitorer är att testa flera tusen kemiska föreningar genom så kallad HTS-screening. Då måste man ha en bra analysmetod som både är effektiv och ger ett pålitligt svar, berättar Erik Chorell, som ser positivt på forskningsprojektets framtid.

Nya sätt att angripa cancersjukdomar

– Ja, drömmen är ju att nya läkemedel ska utvecklas ur detta, men det är givetvis något som tar lång tid. Men i och med att HTS screeningen redan är genomförd och resulterade i ett 10-tal intressanta föreningar så ser det lovande ut så här långt. Dessa föreningar utvecklar och förbättrar jag. Det är en lång process men bara att kunna visa att det är möjligt är ett framsteg.  

– Dessutom har vi utvecklat spårbara inhibitorer som kan användas som kemiska verktyg vilket kommer kunna ge många viktiga pusselbitar omkring föreningarnas läkemedelspotential samt potentiella nya sätt att angripa olika cancersjukdomar, avslutar Erik Chorell.