tumblr hit tracking tool

Samhälle

Innovativa miljöer stimulerar samhällsnyttan

Av Anna Alicedotter 2014-05-29
Magnus Lundin, Vd för den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP)
I Sverige finns ett 70-tal regionalt förankrade inkubatorer och science parks. Dessa campusnära innovationsmiljöer möjliggör för en nära samverkan mellan akademi och näringsliv i syfte att nyttiggöra forskning.

Göteborg 2002

Tre disputerade läkare som varit verksamma inom immunologi i över 30 år bildar bolaget Immunicum AB. Läkarna har insett att den mycket starka inflammatoriska process som sker när kroppen stöter bort ett transplanterat organ kan nyttjas för att lära kroppen att även stöta bort tumöromvandlande celler.

Några år senare vänder sig läkarna till företagsinkubatorn Chalmers Innovation för att få stöd i utvecklingen mot nyttiggörande. Chalmers Innovation rekryterar då projektledaren, numera Vd:n Jamal El Mosleh, vilket blev en avgörande framgångsfaktor.

Skövde 2014

Ett av världens största företag, Microsoft, kommer till Sveriges minsta högskola, Högskolan i Skövde. Det som attraherar Microsoft är högskolans ledande utbildning och forskning inom dataspelsutveckling i kombination med spelinkubatorn i teknik- och forskningsparken Gothia Science Park.

Här finns de studenter, forskare och företag vars spetskompetens Microsoft vill ha. Högskolan i Skövdes nära samverkan med Gothia Science Park ger goda möjligheter för studenter att tidigt etablera kontakter på arbetsmarknaden och för företag att utveckla konkurrensfördelar genom tillämpad och marknadsnära forskning. 

- Framgångsexemplen ovan är bara två i raden av en mängd exempel på den så viktiga samverkan mellan akademi och näringsliv. Immunicum visar på inkubatorns betydelse för nyttiggörande av forskning genom att sammanlänka forskare och entreprenörer.

Mer kommersialisering

Det pratas ofta om att vi måste kommersialisera mer forskning i Sverige, men det behöver inte alltid vara forskaren själv som tar sitt forskningsresultat vidare till ett kunskapsintensivt tillväxtbolag, säger Magnus Lundin som är Vd för den nationella branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, SISP. 

Framgångsexemplen ovan är bara två i raden av en mängd exempel på den så viktiga samverkan mellan akademi och näringsliv.

I Sverige finns ett 70-tal regionalt förankrade innovationsmiljöer i form av inkubatorer och science parks. Deras uppdrag är att stimulera utvecklingen av nya och befintliga företag för att skapa fler jobb och regional tillväxt. Lite förenklat kan inkubatorer sägas stödja innovativa affärsidéer att bli nya tillväxtföretag, genom 3 månader till 2 års affärsutvecklingsstöd.

Sicence Parks

Science parks däremot arbetar mer med redan befintliga företag och verkar ofta som neutral samverkansplattform i de regionala innovationssystemen. Här möts akademi, näringsliv och offentliga aktörer, både fysiskt i kreativa miljöer och i olika innovationsprocesser.

- Ett exempel på hur en science park kan fungera som plattform för samverkan är Ängens forsknings- och innovationslägenhet i Örebro. Lägenheten ligger vägg i vägg med vanliga, bebodda lägenheter. Utåt sett syns ingen skillnad men inuti lägenheten utvecklas, testas och visas en rad smarta lösningar för äldres hemmamiljö. Här verkar idag forskningen från universitetet tillsammans med en rad företag och med offentlig sektor såsom kommun och landsting. Örebro Science Park har i uppdrag att stimulera samverkan mellan aktörerna, förklarar Anna Alicedotter, kommunikatör på SISP.