tumblr hit tracking tool

Samhälle

Brott, straff och narkotika

Av Fred Nyberg 2014-06-05
Om flera forskare medverkar bör utfallet bli mer förutsägbart, vilket är viktigt för rättsäkerheten, säger Fred Nyberg
För tre år sedan ändrade HD radikalt straffskalorna vid narkotikabrott. Detta medförde att regeringen för ett år sedan tillsatte en utredning med önskemålet att nya rubriceringar skulle införas. Det är utgångspunkten för ett seminarium som U-FOLD arrangerar under Almedalsveckan.

Utredningen, som leds av lagman Petra Lundh, är nu färdig och kommer att läggas fram till midsommar. Nya rubriceringar som föreslagits är exempelvis synnerligen grovt narkotikabrott/grov narkotikasmuggling.

Vid detta seminarium - som är ett av två seminarium som U-FOLD arrangerar under Almedalen med fokus på missbruks- och behandlingsfrågor - kommer deltagare i utredningen, representanter för åklagarämbetet och HD, samt andra experter att delta. Seminariet kommer till stor del att innehålla ett panelsamtal där även kända och engagerade politiker deltar.

Huvudfrågan är hur detta förslag kommer att förverkligas samt att ge svar på de kritiska frågor som ställdes efter HD: s nu tre år gamla beslut.

Moderator blir Paulina Neuding, Chefredaktör för tidningen NEO och medverkar gör Anna Graninger, sekreterare i regeringens utredning om en översyn av narkotikabrotten och narkotikasmugglingsbrotten, Astrid Eklund, Vice överåklagare, Åklagarmyndigheten, Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges Advokatsamfund, Martin Borgeke, Justitieråd i HD; Fred Nyberg, Professor, Uppsala universitet och koordinator för U-FOLD, Anti Avsan (M), Ledamot i justitieutskottet och Thomas Bodström, Advokat, Borgström & Bodström Advokatbyrå

– Följderna av domen i HD som ledde till sänkta straff för narkotikabrott föranleddes också av en ny bedömning av farligheten, berättar Fred Nyberg, Professor vid Uppsala universitet och koordinator för U-FOLD och fortsätter:

– Rikskriminalen har analyserat resultatet av HD:s dom och har hävdat att tillgången på drogerna ökar direkt när straffvärdet minskar. Flera menar att resultatet blev villrådiga poliser och åklagare och att vården får ta hand om fler missbrukare. Det har hävdats att domen har öppnat för att både åklagare och advokater kan introducera ny bevisning om farligheten vid varje framtida rättegång och därmed skapa en mycket svåröverskådlig situation, i värsta fall med ”dagskurser” för kraftigt svängande farlighetsbedömningar.

Ofta tar det tid att ta fram och utvärdera underlag om nya droger. Det är angeläget att bedömningen görs i god tid före ett åtal. En given tidpunkt för en första bedömning bör vara i samband med den formella narkotikaklassningen

Från vetenskapligt håll vill Fred Nyberg framhålla att farlighetsbedömningar bör ske utan den retoriska hets som kan förekomma i en domstolsförhandling. Flera skäl talar för att frågan bryts ut och hellre läggs på en vetenskaplig grupp, menar han.

– Ofta tar det tid att ta fram och utvärdera underlag om nya droger. Det är angeläget att bedömningen görs i god tid före ett åtal. En given tidpunkt för en första bedömning bör vara i samband med den formella narkotikaklassningen. Om flera forskare medverkar bör utfallet bli mer förutsägbart, vilket är viktigt för rättsäkerheten, säger Fred Nyberg.