tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Brist på nervskyddande protein hos diabetiker

Av Mats Holmström 2013-09-13
En avhandling från Umeå Universitet visar att låga halter av proteinet Heat shock protein 27 (HSP27) i blodet kan vara förklaringen till att diabetespatienter får skador i perifera nerver. Perifer diabetesneuropati ger diffusa skador på nerver och symptomen är oftast känselbortfall, smärta och svaghet i armar och ben.

Enligt Umeå Universitet pågår för närvarande en debatt om huruvida perifer neuropati kan förekomma innan diabetessjukdomen har debuterat, dvs. vid nedsatt glukostolerans.

Kaveh Pourhamidi vid Umeå Universitet, som publicerat avhandlingen, visar att nervfunktion och förekomst av perifer neuropati inte skiljer sig väsentligt mellan individer som har nedsatt glukostolerans och de som inte har det. Därför anser han att det är tveksamt att perifer neuropati skulle vara en följd av nedsatt glukostolerans.

Istället anser han andra faktorer kan vara viktiga. Till exempel är nervskyddande molekyler goda kandidater för vidare utredning, påpekar han. Det är alltså möjligt att defekta nervskyddande mekanismer eller nedsatta nervskyddande faktorer skulle kunna förklara utvecklingen av perifer neuropati hos individer med diabetes.

HSP27 är ett protein och en antioxidant som i djurstudier har visat sig spela en viktig roll i nervcellernas överlevnad och utveckling. Enligt Pourhamidi är höga HSP27-koncentrationer förknippade med välfungerande nervfunktioner hos människor. Studien visar att patienter med diabetes hade lägre HSP27-koncentrationer än icke-diabetiker.

– Fynden talar för att diabetiker har ett otillräckligt skydd av perifera nerver. HSP27 kan vara en viktig överlevnadsfaktor av nerver hos människan. En minskning av HSP27-koncentrationer, oavsett orsak, kan innebära en relativ sårbarhet för nerver hos patienter som löper risk att utveckla perifer neuropati, exempelvis patienter med diabetes, kommenterar Kaveh Pourhamidi, i samband med ett pressmeddelande från Umeå Universitet.