tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Bred nanoforskning i Lund

Av Mats Holmström 2015-06-24
Nanovetenskapen i Lund har anor. Redan 1990 inrättades Nanometerkonsortiet som på den tiden var bland de första nanoforskningscentra i världen.

Cirka 200 forskare vid de tre fakulteterna teknik, naturvetenskap och medicin är idag involverade och här forskas bland annat kring materialvetenskap, kring nanofysik samt kring energitillämpning, elektronik och fotonik.

- Dessutom ligger vi långt framme när det gäller neuronano-vetenskap och nanobiomedicin liksom inom det viktiga området Nanosafety, säger Lars Samuelson, professor och koordinator för Nanometerkonsortiet, nmC@LU.

Framstående inom nanoteknik

Ett område där forskningen i Lund utmärker sig särskilt är nanotrådar eller nanowires.

- Med hjälp av nanotrådar har vi förbättrat halvledartekniken, berättar Lars Samuelson. Bland annat har man tillsammans med Glo AB tagit fram effektiva gröna lysdioder vilket innebär ett stort språng på området bildskärmar.

En annan stor landvinning, utvecklad tillsammans med företaget Sol Voltaics AB, är nanotrådsbaserade solceller vilka är tre gånger så effektiva som de som tidigare rapporterats. Ur forskningssynpunkt har det också stor betydelse att dessa trådar blir till genom självorganisation - en helt ny metod, kallad Aerotaxy, har man just publicerat i Nature (6 december 2012).

Utöver all forskning har verksamheten även knoppat av minst fem företag. Inom några år kompletteras dessutom konsortiet med de båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, vilka båda har materialstudier på nanoskalan som fokus.