tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Bioraff Botnia enar Sverige och Finland

Av Joel Olsson 2016-01-26
Projekt som Bioraff Botnia är nödvändiga för att vi tillräckligt snabbt ska kunna minska oljeberoendet och på sikt få ett mer hållbart samhälle menar Yvonne Söderström.
Bioraff Botnia är ett treårigt projekt för utveckling av bioraffinaderilösningar. Ur restprodukter från skogsindustri och skogsbruk ska nya produkter i form av nya processer, tjänster, kemikalier och material tas fram.

Genom att bygga vidare på redan gjord forskning har projektet valt ut de för industrin mest intressanta tillämpningsområdena. Projektpartners är Karleby universitetscenter, Centria yrkeshögskola och Jyväskylä universitet i Finland samt SP Processum i Sverige.

Lignin är mycket intressant som råvara för såväl biodrivmedel som för tillverkning av olika kemikalier

– Möjligheterna att hitta nya produkter och processer baserade på skogsråvara ökar om man samarbetar, inte bara mellan företag och universitet i en region eller i ett land, utan även över landsgränser, säger Yvonne Söderström Nordin, SP Processum och projektledare för Bioraff Botnia. Genom att samverka och komplettera varandras kunskaper och tekniska utrustningar uppnås snabbare resultat. Därför är projekt som Bioraff Botnia nödvändiga för att vi tillräckligt snabbt ska kunna minska oljeberoendet och på sikt få ett mer hållbart samhälle.

Behövs för framtiden

Bioraff Botnia är uppdelat på fyra delprojekt; ”Furaner”, ”Produktion av L-arginin från lågvärdigt fiberslam”, ”Ligninkonvertering till kemikalier” och ”Skog till kemiindustri”. I Furaner är syftet att ta fram levulinsyra, en produkt som i sin tur kan bli råvara för vidare förädling. Delprojekt L-arginin omfattar enzymbehandling av fiberslam från massabruk för att ta fram L-arginin som bas för nya produkter.

Lignin är mycket intressant som råvara för såväl biodrivmedel som för tillverkning av olika kemikalier. I delprojektet studeras olika metoder att exempelvis tillverka bioolja av lignin och undersöka möjligheten att tillverka aktivt kol och kolfiber av den fasta återstoden. Det fjärde delprojektet undersöker olika produktmöjligheter för extraktivämnen såsom tanniner, tallolja och terpentin.Tensider finns bl. a i tvättmedel och schampo och exempelvis undersöks möjligheterna att byta ut palmolja till tallolja vid tensidtillverkning.