tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Bäst förutsättningar för kemiföretag

Av Mats Holmström 2013-06-26
Kemi är ett stort område med många olika inriktningar och ska vi lyckas med utmaningen att bygga ett hållbart samhälle vilar en stor del av ansvaret på kemisternas axlar, menar Tessie Borg, föreståndare för Green House Labs.
Tillgång till landets bästa professorer. Förstklassig laboratoriemiljö och gott om studenter som gärna hjälper till. Som kemiföretag kan man knappast önska sig en bättre adress än Greenhouse Labs.

I början av maj flyttade de tre första företagen in i Greenhouse Labs lokaler på KTH i Stockholm och så småningom kommer alla de 17 kontoren med labb att vara uthyrda.

Tessie Borg är ansvarig för verksamheten och hon räknar med att Greenhouse Labs mycket snart är en plattform där industrin och akademin kan samarbeta och utbyta erfarenheter.

- Vi vill vara en kreativ mötesplats för studenter, forskare och näringsliv, säger Tessie Borg. Vår vision är att vi ska erbjuda de bästa förutsättningarna för företagen att kommersialisera på sina forskningsresultat, samtidigt som vi utvecklar kontakten mellan akademin och näringslivet.

Generösa bekvämligheter

Lokalerna ligger i direkt anslutning till Skolan för kemivetenskap på KTH och Greenhouse Labs välkomnar både forskare som vill starta eget och existerande företag som skulle kunna ha nytta av en filial på KTH.

Här finns allt man kan önska sig som företagare; förstklassiga lokaler med en väl fungerande infrastruktur, tillgång till avancerad analysutrustning, några av landets bästa professorer att fråga, studenter att ta hjälp av och ett brett nätverk.

Så småningom kommer man också kunna ta del av diverse aktiviteter som föreläsningar, seminarier och mässor. Många företag har visat intresse för att ta plats i lokalerna, men Tessie Borg vill inte fylla alla platserna från start. Kontraktet löper på tre år och om alla flyttar in samtidigt flyttar de också ut samtidigt.
- Verksamheten gynnas av att det blir en dynamik bland företagen, säger Tessie Borg. Tanken är att företagen i Greenhouse Labs också ska utgöra ett nätverk och ett kluster. Då är det bättre om de flyttar in och ut successivt.

Ambitiösa mål

Målsättningen är att vid årsskiftet ska hälften av lokalerna att vara uthyrda. De tre företag som redan installerat sig ägnar sig åt allt från tidig läkemedelsutveckling till att ta fram miljövänliga material för förpackningsindustrin. Två av företagen är avknoppningar från KTH.

Studenterna på kemistutbildningen planerar sällan för en framtid som egenföretagare, men om något år får utbildningen en tydligare inriktning på innovation och entreprenörskap.

Det gör att företagen på Greenhouse Labs också kan tjäna som förebilder och inspirationskällor. Kemi är ett stort område med många olika inriktningar och ska vi lyckas med utmaningen att bygga ett hållbart samhälle vilar en stor del av ansvaret på kemisternas axlar, menar Tessie Borg.

- Många tänker på farliga ämnen när man säger kemi, men det ger inte hela bilden, säger Tessie Borg. Kemin ger oss många av de verktyg vi behöver om vi ska kunna leva i balans med miljön. Vår förhoppning är att Greenhouse Labs ska bli kemins nya skyltfönster och kunna stärka kemins varumärke.