tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Bakterie begränsar sjukdomar i stråsäd

Av Jan Stenlid 2014-11-07
Sä här kan det se ut när Fusarium graminearum odlas på en näringaplatta. Foto: Hanna Friberg.
”Jag önskar att allt kunde vara ekologiskt! Så blir det nog i framtiden.”, Det är ett representativt uttalande för den debatt kring livsmedel som pågår i Sverige idag.

Fler och fler efterfrågar mat som producerats utan användning av kemiska bekämpnings- och gödselmedel och därför blir det allt viktigare att hitta alternativ. Ett sådant alternativ är biologisk bekämpning, där man begränsar skador från olika skadegörare med andra, nyttiga organismer.

Svampar inom Fusariumsläktet orsakar stora problem i stråsädesproduktion. Dels orsakar de sjukdomar, och dels producerar de gifter som gör att skörden blir förstörd. Den största skadegöraren i Fusariumsläktet är Fusarium graminearum och därför har Karolina Jörgensen studerat arten i ett master-arbete. Målet med arbetet var att studera om Fusarium graminearum kan hindras från att producera sporer på växtrester med hjälp av biologisk bekämpning.

Svampar inom Fusariumsläktet orsakar stora problem i stråsädesproduktion

Hennes undersökning är det allra första försöket att använda bakterien Pseudomonas chlororaphis och svampen Clonostachys rosea för att hindra sporproduktionen. Särskilt Clonostachys hade en tydligt begränsande effekt på Fusariumsvampens produktion av fruktkroppar.