tumblr hit tracking tool

Naturvetenskap

Återvunnet aluminium i Anton Bjurenstedts avhandling

Av Anders Jarfors 2017-10-04
Anton Bjurenstedt placerar sin avhandling On the influence of imperfections on microstructure and properties of recycled Al-Si casting alloys i utställningshyllan efter disputationen.
Att återanvända gjutet aluminium sparar stora mängder energi. Samtidigt påverkar processen materialets tillförlitlighet och hållfasthet.

Fordonsindustrin har krav på sig att 95 procent av vikten av en bil ska kunna återvinnas. Aluminium har här en nyckelroll då det är lätt och mycket återvinningsbart. Att smälta om aluminium tar bara 5% av energin att ta nytt material. Fordonsindustrin har höga krav på säkerhet, eftersom hållfastheten och tillförlitlighet inte är tillräckligt hög för att kunna användas fullt ut i fordonsindustrin.

Mekaniska egenskaper studeras

Järn och koppar anrikas till material vid omsmältning av skrot och detta tillsammans med oxider är nyckeln till att lösa återvinningsproblemet. Anton Bjurenstedt har studerat hur de järnrika faserna bildas och deras inverkan på mekaniska egenskaper. Han har särskilt studera detta i samband med en kortad processväg där materialåtervinnande företag som Stena Aluminium leverrar smält metall istället för göt till gjuterierna för minskad energiåtgång.

Det är andra element i aluminiumets mikrostruktur som styr egenskaperna

Aluminiumoxid är ett annat problem som tas upp där det idag saknas en effektiv metod att kvantitativt analysera mängden oxid i smältan med en signifikant koppling till mekaniska egenskaper. Detta problem är komplext då oxiderna samverkar med järnfaserna och att det ibland är andra element i aluminiumets mikrostruktur som styr egenskaperna och gränsdragningarna mellan dessa är otydliga.