tumblr hit tracking tool

Kunskap

Artrosexperter överens om knäortoser

Av Stefan Andersson 2017-10-16
Smärta kan i många fall hindra patienter från att leva ett aktivt liv.
Fem av landets främsta experter inom knäartros har sammanställt en konsensusrapport för att hjälpa förskrivare. Rapporten lyfter fram ortos som ett lämpligt biomekaniskt alternativ för patienter med knäsmärta relaterat till artrosen.

I dagsläget finns inga metoder för att återställa en led drabbad av artros. Istället inriktar sig behandlingar på att bromsa förloppet och lindra symptomen. Kirurgiska ingrepp är ofta framgångsrika men är inte ett alternativ annat än vid en långt gången artros.

Smärta kan hindra patienten

Patienter rekommenderas att öka sin muskelstyrka genom att träna/motionera och minska belastningen på knät genom att göra livsstilsförändringar, såsom viktminskning, vid behov. Smärta kan i många fall hindra patienter från att leva ett aktivt liv, något som gör det svårare att följa rekommendationerna.

För dessa patienter skulle smärtlindring kunna vara en nyckel till den förändring i livsstil som behövs och ett sätt att minska smärta kan vara att använda ortoser.

Ortoser mot smärtlindring

Biomekaniska interventioner, såsom ortoser, rekommenderas sedan tidigare av ansedda organisationer som Osteoarthritis Research Society International, American College of Rheumatology och brittiska National Institute for Health and Care Excellence. Det som fram till nu saknats är riktlinjer som ger förskrivare stöd i frågor kring patientkriterier och praktisk användning.

”I de flesta fallen brukar patienten dock självständigt öka sin fysiska aktivitet i takt med att smärtan minskar”

Korrekt användning viktig

I rapporten som nu tagits fram betonas vikten av att patienten delges fullvärdiga instruktioner och förstår hur ortosen skall användas samt att den används när patienten är som mest aktiv.

Det är dessutom viktigt att patienten har rätt förväntningar. Ortosen behandlar symptomen och för att uppnå ett förbättrat tillstånd över tid krävs som regel livsstilsförändringar och ofta viktnedgång. I de flesta fallen brukar patienten dock självständigt öka sin fysiska aktivitet i takt med att smärtan minskar.

Foto: Ortosen behandlar symptomen, för att uppnå ett förbättrat tillstånd över tid krävs som regel livsstilsförändringar.

Efterlängtade rekommendationer

Konsensusrapporten kommer lägligt då tydligare direktiv kring knäartros länge efterfrågats. Tidigare fastställdes ordination baserat på ålder och artrosens stadium, men nu uppmanas förskrivaren att göra tester för att se om biomekaniska interventioner ger önskad smärtlindring. I sådana patientfall kan många gånger en ortos vara ett bra behandlingsalternativ.

I vilket utsträckning rapporten kommer att förändra användandet av ortoser bland knäartros-patienter återstår att se, men klart är att många av förskrivarnas mest angelägna frågor till sist blivit besvarade.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka här.

 

Relaterade artiklar:

Svenska artrosriktlinjer går emot de internationella