tumblr hit tracking tool

Samhälle

”Akademin ligger närmast till hands”

Av Lars Kristén 2014-03-18
Andreas Ivarsson, doktorand på Högskolan i Halmstad
Anställd och finansierad av forskningsmiljön CVHI på Högskolan i Halmstad går doktoranden Andreas Ivarsson med stormsteg mot att disputera inom området psykologi med inriktning idrott.

För Andreas, som ursprungligen kommer från Sätila i Västergötland, har idrott varit ett huvudintresse sedan den tidiga ungdomen och han har varit aktiv såväl inom fotboll som handboll, vilket gör att hans vägval känns logiskt.

Idrottsintresse från start

– Ja idrottsintresset har funnits så länge jag kan minnas och det var full satsning när jag var yngre. Som så många andra insåg jag dock så småningom att jag inte skulle bli proffs och bestämde mig då att jag ville läsa något med inriktning idrott, berättar Andreas och fortsätter:

– 2004 började jag att studera till magisterexamen inom idrottsvetenskap här på Högskolan i Halmstad. Till en början visste jag inte riktigt vad det innebar men jag märkte snabbt att det passade mig väldigt bra.

Min magisteravhandling handlade om idrottsskador och psykologi och på den vägen har det varit sedan dess, berättar Andreas som också varit anställd som lärare och labbansvarig på Högskolan i Halmstad efter sin magisterexamen 2008.

Anställd som doktorand

Andreas är sedan 2011 anställd som doktorand av CVHI och tillhör där IHF-gruppen (Idrott, Hälsa och Fysisk aktivitet).Eftersom högskolan i Halmstad precis nyligen fick rätten att utfärda forskarexamen inom området Hälsa och livsstil, där Andreas område Psykologi med inriktning idrott är en av tre inriktningar, så är han inskriven på Linnéuniversitet i Växjö och kommer också att disputera där.

– Ja, jag har en 80/20-tjänst här som är helt och hållet finansierad av CVHI. Jag är också rent fysiskt här i Halmstad i stort sett 100 procent av tiden, då jag också vi det här laget har genomfört större delen av de obligatoriska kurserna. Eftersom jag kommit så långt i min utbildning så valde jag att slutföra denna som inskriven på Linnéuniversitetet trots att den nya forskarutbildningen Hälsa och livsstil nu dragit igång i Halmstad, förklarar Andreas.

Många samarbeten

Andreas Ivarsson har under sina studieår bland annat haft möjlighet att samarbeta med både beteendevetare samt läkare/sjukgymnaster på svenska fotbollsförbundet och i fotbollsklubbar vilket varit väldigt inspirerande och han är full av tillförsikt inför framtida forskning även efter avslutad doktorandutbildning.

Skillnaden det innebär att slutföra forskarutbildningen på Linnéuniversitetet är framförallt benämningen, tycker han.

– Det här innebär att jag tar examen inom psykologi, medan jag annars skulle tagit examen inom Hälsa och livsstil, dock med inriktning mot psykologi inr.

Idrott, som innehåller ytterligare två områden, dvs. handikappvetenskap och omvårdnad. Dock hade jag haft samma huvudinriktning, men visst hade den större bredden som Hälsa och livsstil erbjuder kunnat vara till fördel.

Många arbetar efter examen som exempelvis psykologiska rådgivare inom idrottsrörelsen, men jag tycker själva forskningen så är rolig och utvecklande så akademin ligger närmast till hands för mig

Möjligheterna efter examen är hur som helst stora, såväl inom akademin som ute i det traditionella arbetslivet. För Andreas är det dock den akademiska delen som lockar mest även i framtiden:

– Det stämmer. Många arbetar efter examen som exempelvis psykologiska rådgivare inom idrottsrörelsen, men jag tycker själva forskningen så är rolig och utvecklande så akademin ligger närmast till hands för mig. Jag hoppas på fortsatt tjänst på högskolan, gärna i kombination med undervisning och i fortsatt samarbete med svenska fotbollsförbundet, avslutar han.