AKTUELLT: Genombrott för storskalig stamcellsproduktion