AKTUELLT: Malmö högskola och Malmö stad i samarbete för att stärka Malmö som mötesdestination